Najnovije vijesti

GRADAČAC

VIDEO – DRUGI O NAMA: Prečistač otpadnih voda u Gradačcu (RTV HIT Brčko Distrikt)

VIDEO – DRUGI O NAMA: Prečistač otpadnih voda u Gradačcu (RTV HIT Brčko Distrikt)

13/09/2017 | od Radio Gradačac
U okviru projekta vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac, realizuju se i aktivnosti na rekonstrukciji postrojenja za tretman otpadnih voda u Gradačcu. Završetkom ovog projekta i puštanjem u punu funkciju...