Najnovije vijesti

Objavljen oglas za dodjelu boračkih kredita za 2018/19.

10/05/2018 | objavio Radio Gradačac
Objavljen oglas za dodjelu boračkih kredita za 2018/19.
FBiH/BiH

Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija (FBP) objavljuje Javni oglas za dodjelu povoljnih boračkih kredita za 2018/19. godinu. Javni oglas se objavljuje 09.05.2018. godine na ovoj web-stranici, dnevnom listu „Oslobođenje“, dnevnom listu „Dnevni list” i na oglasnoj ploči Fondacije. 

Javni oglas će biti otvoren 30 dana od objave do 9.06.2018. godine. 

Tekst Javnog oglasa možete pogledati na web stranici Fondacije “OGLASI“ u dvije verzije (bosanski i hrvatski jezik). Formulari za apliciranje se mogu preuzeti na poziciji “FORMULARI“ u dvije verzije (bosanski i hrvatski jezik) i u prostorijama Fondacije u ulici Ismeta Mujezinovića broj 18 u Sarajevu. 

Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija i to: ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida/obitelji poginulih branitelja, demobilisanih boraca/ razvojačenih branitelja, porodica umrlih ratnih vojnih invalida/obitelji umrlih ratnih vojnih invalida i porodica umrlih demobilisanih boraca/obitelji umrlih razvojačenih branitelja osnovana je Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Fondacija je počela sa radom 29.08.2002. godine i to sa upisom u Registar Fondacija Federacije Bosne i Hercegovine pod imenom „Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija“ (FBP).

Radio Gradačac / FBP / Foto: Ilustracija (novasloboda.ba)

Comments are closed.