Najnovije vijesti

Objavljena Konačna rang lista za dodjelu općinske stipendije

20/03/2018 | objavio Radio Gradačac
Objavljena Konačna rang lista za dodjelu općinske stipendije
GRADAČAC

Komisija općinskog vijeća za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu  na sastanku održanom  16. marta 2018. godine objavila je Konačnu rang listu kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2017/2018. godinu.

Stipendije se dodjeljuju u šest kategorija učenicima i studentima koji se školuju u srednjim školama i na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, osim u slučaju kad učenici generacije nastavljaju studij izvan BiH.

Konačne rang liste možete pogledati OVDJE.

Pravo na stipendiju općine Gradačac imaju učenici srednjih škola i studenti dodiplomskog studija I do VI godine studija ili prvog ciklusa  bolonjskog sistema studiranja. Iznos  stipendije za učenike  je  400,00  (četiristotine) KM u  isplatama od 50,00 KM. Iznos  stipendije za studente je  800,00 (osamstotina) KM u  isplatama od 100,00  KM.

Prema odluci OV Gradačac za školsku 2017/2018. godinu bit će dodjeljene 122 općinske stipendije učenicima i studentima, a za tu namjenu u općinskom budžetu je planirano 90.000 KM.

 

Radio Gradačac / Općina Gradačac / Foto: Ilustracija

Comments are closed.