Najnovije vijesti

OV Gradačac raspisalo dva oglasa

19/04/2018 | objavio Radio Gradačac
OV Gradačac raspisalo dva oglasa
Općinsko vijeće

Komisija za izbore i imenovanja Općinskog vijeća Gradačac raspisala je javni oglas za dva člana Nadzornog odbora, ispred osnivača, u Javnom stambenom preduzeću Gradačac. Članovi nadzornog odbora se biraju na mandat od 4 godine, a mjesečna naknada za rad propisana je Odlukom Općinskog vijeća.

Oglas je otvoren do 3. maja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbore i imenovanja Općinskog vijeća Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na javni oglas – Nadzorni odbor Javnog stambenog preduzeća – ne otvaraj“.

 

Komisija za izbore i imenovanja Općinskog vijeća raspisala je i javni oglas za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava. Odlukom o utvrđivanu kriterija za imenovanje članova Komisije je definisano da Komisija broji 9 članova. Predviđeno je da predsjednik i zamjenik predsjednika Komisije posjeduju VII stepen stručne spreme ili najmajnje 240 ECTS bodova, a ostali članovi Komisije najmanje SSS. Članovi Komisije se biraju na mandat od 2 godine, a mjesečna naknada za rad regulisana je propisima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

Oglas je otvoren do 26. aprila. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbore i imenovanja Općinskog vijeća Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 54, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava“.

Detalji o oglasima mogu se dobiti u Stručnoj službi Općinskog vijeća Gradačac.

Radio Gradačac

Comments are closed.