Najnovije vijesti

Prijave studenata i učenika na Konkurs za boračke stipendije TK do 6. februara

23/01/2018 | objavio Radio Gradačac
Prijave studenata i učenika na Konkurs za boračke stipendije TK do 6. februara
Tuzlanski kanton

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavlilo je Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz reda boračke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2017/2018 godinu.

Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu ima: dijete poginulog, umrlog i nestalog branioca, dijete ratnog vojnog invalida, dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i dijete demobilisanog branioca, ukoliko redovno pohađaju srednju školu, odnosno ukoliko imaju status redovnog studenta /studenta za vlastite potrebe dodiplomskog studija.

Rok za podnošenje prijava po ovom Konkursu je 15 dana od dana objavljivanja na web-stranici Vlade Kantona, odnosno od 22.01.2018. – 06.02.2018. godine (utorak).

Popunjeni jednoobrazni zahtjev, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se u zapečačenoj koverti putem pošte ili na pisarnicu Zajedničkih službi kantonalnih organa na adresu: Tuzlanski kanton, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Rudarska broj 57., 75 000 Tuzla, (sa naznakom) “Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija učenicima branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studijsku 2017/2018 godinu”.

Jednoobrazni zahtjev potpisuje punoljetni kandidat, a ako je kandidat (učenik) maloljetan zahtjev potpisuje roditelj ili staratelj. Obrazac zahtjeva, spisak potrebne dokumentacije i izjavu zainteresovan kandidat može preuzeti: sa web stranice Vlade Tuzlanskog kantona, u gradskoj /općinskoj službi za boračko invalidsku zaštitu i u kantonalnim boračkim savezima i udruženjima.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati, navodi se u tekstu konkursa koje je objavilo Ministarstvo za boračka pitanja TK. Tekst konkursa možete pogledati ovdje: UČENICI, STUDENTI.

 

Radio Gradačac / Vlada Tuzlanskog kantona

Comments are closed.