Najnovije vijesti

Vijećnici sutra raspravlaju o Budžetu za 2018. i finasiranju projekta vodosnabdijavanja “Gradačac”

26/12/2017 | objavio Radio Gradačac
Vijećnici sutra raspravlaju o Budžetu za 2018. i finasiranju projekta vodosnabdijavanja “Gradačac”
GRADAČAC

Na osnovu zaključka Kolegija Općinskog vijeća, 10. radna sjednica Općinskog vijeća Gradačac održat će se sutra, 27. decembra,  u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom rada 9,00 sati.

Vijećnici bi trebali razmatrati prijedlog Budžeta i Odluke o izvršenju  Budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu.

Kako bi se realizovao projekat vodosnabdijavanja, vijećnici će na stolovima imati prijedloge Rješenja o davanju saglasnosti na Prijedlog podugovora o zajmu za projekat vodosnabdijevanja “Gradačac” između Federacije BiH i Općine Gradačac i između Općine Gradačac i JP “Komunalac” d.d. Gradačac, kao i prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova potrošnje vode i otpadne vode.

Na obimnom dnevnom redu su i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana slobodne industrijske zone II u Gradačcu, te Zaključka o utvrđivanju i stavljanju na javni uvid i javnu raspravu Nacrta izmjene Urbanističkog plana Gradačac 2020. godine u dijelu koji se odnosi na obuhvat Regulacionog plana „Centar“.

Na sutrašnjoj sjednici vijećnici bi, između ostalog, trebali razmatrati prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu, Izvještaj o rezultatima mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama, te Informaciju o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite i Informaciju o vrednovanju rada osnovnih i srednjih škola u školskoj 2016/17. godini i broju upisanih učenika u prve razrede osnovnih i srednjih škola za 2017/18.godinu.

Predloženi Dnevni red i radne materijale 10. radne sjednice Općinskog vijeća možete pogledati na web stranici Općine Gradačac.

Radio Gradačac /Općinsko vijeće Gradačac

Comments are closed.