Najnovije vijesti

Negativan prirodni priraštaj od -1,4 ‰ u Tuzlanskom kantonu

08/10/2019 | objavio Radio Gradačac
Negativan prirodni priraštaj od -1,4 ‰ u Tuzlanskom kantonu
Tuzlanski kanton

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlasnkog kantona je prihvatila Analizu zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatore zdravlja u 2018. godini. Kako se u Analizi navodi, kretanje vitalnih demografskih parametara u periodu od 2008. do 2018. godine pokazuje negativne trendove. Analizirajući odnos nataliteta i mortaliteta na području Kantona, registrovane stope vitalnih pokazatelja ukazuju na negativni prirodni priraštaj od -1,4 ‰.

Vodeći uzroci umiranja na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini su iz grupe kardiovaskularnih oboljenja, dok su vodeći uzroci obolijevanja akutne infekcije gornjih disajnih puteva, povišeni krvni pritisak, šećerna bolest, dorzopatije, te akutni bronhitisi i bronhiolitisi.

U bolničkim kapacitetima Tuzlanskog kantona u 2018. godini pacijenti su najčešće liječeni zbog cirkulatornih oboljenja, malignih neoplazmi,  te oboljenja digestivnog sistema. Stopa incidence malignih oboljenja za područje Tuzlanskog kantona iznosila je 227/100.000 stanovnika, a kao najčešća lokacija malignoma registrovani su: dojka, pluća i bronh, te debelo crijevo. Također, interesanotno za istaknuti je i da tokom 2018. godine nije dostignuta zadovoljavajuća pokrivenost većim brojem vakcina iz obaveznog Programa imunizacije, kako kod ciljne grupe planiranih obveznika tako i kod djece starijih/nevakcinisanih dobnih skupina. U cilju sprečavanja epidemijske pojave oboljenja mora se postići primovakcinacijski i revakcinacijski obuhvat obveznika preko 95% za MRP vakcinu, odnosno 90% za ostale vakcine.

Također, značajno je za istaknuti i da je u odnosu na 2017. godinu u 2018. godini na području Tuzlanskog kantona registrovano povećanje broja doktora medicine i smanjenje broja doktora medicine specijalista, povećanje ukupnog broja doktora stomatologije a smanjenje specijalista, povećavanje magistara farmacije i zdravstvenih tehničara visoke stručne spreme. S druge strane, registruje se smanjenje broja, zdravstvenih tehničara više i srednje stručne spreme, između ostalog se navodi u Analizi.

Radio Gradačac / Vlada Tuzlanskog kantona

Comments are closed.

YouTube