Najnovije vijesti

Gradačac – važniji telefonski brojevi

29/08/2015 | objavio Radio Gradačac
Gradačac – važniji telefonski brojevi
GRADAČAC

 

– Služba Hitne pomoći     124

– Vatrogasna služba       123 i 035-817-107

– Policijska stanica         122 i 817-202

– JP Komunalac    dispečer 817-266, uprava 817-219

– Elektroposlovnica  dispečer 822-714

– JP Parkinzi   816-136

– Autobuska stanica 817-369

– Općina Gradačac 369-750 i 369-760    gradacac.ba

– Općinsko Vijeće 369-770

– Služba CZ 369-772

– Općinske inspekcije 369-773

– Općinski Sud 817-139

– JZU Dom zdravlja 817-110

– JZU Banja Ilidža 352-300     banjagradacac.com

– JU Centar za socijalni rad 817-227

– Crveni križ 817-406

– Poslovniza Zavoda zdravstvenog osiguranja 821-245

– Poslovniza Zavoda PIO/MIO 817-155

– JP Veterinarska stanica 817-165

– JU Biblioteka „A.Isaković“ 821-750 i 821-751

– Medžlis IZ 817-480

– Župni ured 852-019

– BZK Preporod 816-138

– JOB „Unija veterana“ 817-137

– Organizacija PŠ i PB 816-734

– Organizacija RVI 816-101

– UB Patriotske lige 816-310

 

Obrazovne Ustanove:

– JU obdanište „Kolibri“ 821-410

– OŠ „Ivan Goran Kovačić“  821-240 i 821-241

– OŠ „Safvet beg Bašagić“  821-850

– OŠ „Hasan Kikić“ 852-414  

– OŠ „Edhem Mulabdić“ Mediđa Donja 869-026

– OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zelinja Donja 829-800 i 829-801

– OŠ „Mehmed beg Kapetanović Ljubušak“ Srnice Donje 867-023  

– OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kamberi 857-243

– Gimnazija „Mustafa Novalić“ 821-150 i 821-151

– MSŠ „Hasan Kikić“  817-249 i 819-940.

 

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube