Najnovije vijesti

GRADAČAC

Grad Gradačac: Javni oglas – zakup zemljišta i objekata radi zbrinjavanja pasa lutalica

Grad Gradačac: Javni oglas – zakup zemljišta i objekata radi zbrinjavanja pasa lutalica

24/02/2020 | od Radio Gradačac
Na osnovu člana 7. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac„ broj : 1/19) gradonačelnik o b j a v lj u j e: J  A  V  N  I    O G L A...
Objavljene Konačne rang liste za dodjelu stipendija Grada Gradačac

Objavljene Konačne rang liste za dodjelu stipendija Grada Gradačac

06/02/2020 | od Radio Gradačac
Na osnovu člana 14. stav 5. Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju općine Gradačac (“Službeni glasnik općine  Gradačac”, broj 5/2013,), Komisija gradskog vijeća za...
Privrednici nezadovoljni Nacrtom odluke o komunalnim taksama

Privrednici nezadovoljni Nacrtom odluke o komunalnim taksama

28/01/2020 | od Radio Gradačac
Jučer je u Gradačcu održana javna rasprava o Nacrtu odluke o komunalnim taksama koja predviđa nove tarifne stavove i način obračuna. Adnan Begović, član Radne grupe za izradu ovog dokumenta, rekao je da je Odluka u formi...
Izgradanja kanalizacione mreže u MZ Vida 1

Izgradanja kanalizacione mreže u MZ Vida 1

13/12/2019 | od Radio Gradačac
U Mjesnoj zajednici Vida 1 vrše se radovi na postavljanju kanalizacione mreže koji su dio projekta „Izgradnja kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada Gradačac“. Ovaj dio projekta realizuje se u Vida 1 te mjesnim...
Gradačac u UN-ovom projektu „Smanjenje rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini za održivi razvoj“

Gradačac u UN-ovom projektu „Smanjenje rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini za održivi razvoj“

12/12/2019 | od Radio Gradačac
U Banjaluci je na održanom drugom sastanku Upravnog odbora zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini „Smanjenje rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini za održivi razvoj“...
Potpisani ugovori u vrijednosti od 870.560 KM

Potpisani ugovori u vrijednosti od 870.560 KM

30/11/2019 | od Radio Gradačac
Jučer su u Gradačcu potpisana dva ugovora o izvođenju radova na području grada Gradačac u ukupnom iznosu od 870.560,00 KM. Ugovrima su obuhvaćeni radovi na izgradnji kanalizacione mreže u sjevernom dijelu Grada Gradačac i...