Najnovije vijesti

GRADAČAC

Javni oglas za izbor predsjednika Upravnog odbora Javne biblioteke “Alija Isaković”

Javni oglas za izbor predsjednika Upravnog odbora Javne biblioteke “Alija Isaković”

30/10/2019 | od Radio Gradačac
Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac raspisuje Javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac. Predsjednik...
Javni oglas za izbor jednog člana Upravnog odbora u Dječijem obdaništu “Kolibri”

Javni oglas za izbor jednog člana Upravnog odbora u Dječijem obdaništu “Kolibri”

30/10/2019 | od Radio Gradačac
Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac raspisuje Javni oglas za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora u Javnoj ustanovi Dječije obdanište “Kolibri” Gradačac, ispred osnivača.  Član...
Održana 3. radna sjednica Gradskog vijeća

Održana 3. radna sjednica Gradskog vijeća

15/10/2019 | od Radio Gradačac
Gradsko vijeće Gradačac danas je održalo 3. radnu sjednicu. Usvojen je rebalans Budžeta za 2019. godinu i iznosi 15.650.936 maraka. Izmjenama i dopunama gradski bužet za ovu godinu umanjen je za 4.214.788 KM . Umanjenje...
U utorak, 15. oktobra, treća sjednica Gradskog vijeća Gradačac

U utorak, 15. oktobra, treća sjednica Gradskog vijeća Gradačac

12/10/2019 | od Radio Gradačac
Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj: 3/14), a u vezi sa članom 15. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa...
Do 4. oktobra podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu gradskih priznanja

Do 4. oktobra podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu gradskih priznanja

19/09/2019 | od Radio Gradačac
Komisija za priznanja i nazive Gradskog vijeće Gradačac uputila je poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu priznanja Grada Gradačca za 2019. godinu. Rok za podnošenje prijedloga je 4. oktobar 2019. godine, a...
Gradsko vijeće Gradačac osudilo nemili događaj napada na povratnika Iliju Itrića u Liporašću

Gradsko vijeće Gradačac osudilo nemili događaj napada na povratnika Iliju Itrića u Liporašću

10/09/2019 | od Radio Gradačac
U Gradačcu je danas održana 2. sjednica Gradskog vijeća. Na predloženom dnevnom  redu bilo je 36 tačaka, ali je na početku sjednice gradonačelnik Edis Dervišagić kao predlagač povukao dvije tačke koje se odnose na...