Najnovije vijesti

Biznis

Privrednici nezadovoljni Nacrtom odluke o komunalnim taksama

Privrednici nezadovoljni Nacrtom odluke o komunalnim taksama

28/01/2020 | od Radio Gradačac
Jučer je u Gradačcu održana javna rasprava o Nacrtu odluke o komunalnim taksama koja predviđa nove tarifne stavove i način obračuna. Adnan Begović, član Radne grupe za izradu ovog dokumenta, rekao je da je Odluka u formi...
Sa 22 glasa svih prisutnih vijećnika usvojen Budžet Grada Gradačca za 2020. godinu u iznosu od 19,3 miliona KM

Sa 22 glasa svih prisutnih vijećnika usvojen Budžet Grada Gradačca za 2020. godinu u iznosu od 19,3 miliona KM

24/12/2019 | od Radio Gradačac
Gradsko vijeće Gradačac danas je utvrdilo Budžet za 2020. godinu u iznosu od 19,3 miliona KM, što je za oko 3 miliona više od posljednjeg rebalansa u ovoj godini. Za odluku je glasalo svih 22-je vijećnika koji su...
Danas 5. sjednica Gradskog vijeća

Danas 5. sjednica Gradskog vijeća

24/12/2019 | od Radio Gradačac
Danas bi vijećnici Gradskog vijeća na 5. redovnoj sjednici trebali razmatrati Prijedlog budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu i nacrt Statuta Grada Gradačac. Na dnevnom redu je i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti JZU...
“Građanski sat” ponedjeljkom i četvrtkom u zgradi Gradskog vijeća

“Građanski sat” ponedjeljkom i četvrtkom u zgradi Gradskog vijeća

20/12/2019 | od Radio Gradačac
Građanski sat predstavlja mehanizam kojim građani neposredno komuniciraju s vijećnicima o pitanjima, inicijativama i lokalnim problemima, a vijećnici upoznaju građane o dosadašnjim i trenutnim aktivnostima, kao i planovima...
Prijedlog budžeta za 2020. godinu na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća 24. decembra

Prijedlog budžeta za 2020. godinu na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća 24. decembra

15/12/2019 | od Radio Gradačac
Na 5. sjednici Kolegija Gradskog vijeća utvrđen je termin održavanja i dnevni red 5. sjednice Gradskog vijeća Gradačac. Članovi Kolegija su se usaglasili da će se 5. sjednica Gradskog vijeća Gradačac održati u utorak,...
Javni oglas za izbor i  imenovanje  predsjednika  Upravnog odbora  Dom zdravlja

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Dom zdravlja

02/12/2019 | od Radio Gradačac
GRADSKO VIJEĆE Komisija za izbore i imenovanja Broj: 01-05-137/19 Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 64. stav...