Najnovije vijesti

GRADAČAC

JAVNI OGLAS za nominiranje na pozicije u nadzornim odborima javnih preduzeća

JAVNI OGLAS za nominiranje na pozicije u nadzornim odborima javnih preduzeća

10/06/2023 | od Radio Gradačac
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 5. stav 1. i 3. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa...
POZIV NA JAVNU RASPRAVU po Nacrtu poslovnika o radu Gradskog vijeća Gradačac

POZIV NA JAVNU RASPRAVU po Nacrtu poslovnika o radu Gradskog vijeća Gradačac

08/06/2023 | od Radio Gradačac
Na osnovu člana 96. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gradačac – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj: 3/14, 6/15 i 2/19 i Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 2/20) i Zaključka...
Održana 25. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac

Održana 25. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac

31/05/2023 | od Radio Gradačac
Danas je održana 25. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Na dnevnom redu nalazilo se 15 tačaka. Gradski vijećnici usvojili su Nacrt poslovnika o radu Gradskog vijeća Gradačac i Izvještaj o izvršenju Budžeta...
Uvojene odluke o cijeni vode i odvoza smeća

Uvojene odluke o cijeni vode i odvoza smeća

28/04/2023 | od Radio Gradačac
Jučer je održana 24. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac na kojoj su usvojeni prijedlozi odluke o usvajanju Strategija razvoja grada Gradačac 2023-2027. godina i odluke o zauzimanju stava u daljem postupku...
24. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac biće održana u četvrtak, 27. aprila

24. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac biće održana u četvrtak, 27. aprila

24/04/2023 | od Radio Gradačac
Dnevni red i materijali za 24. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, za dan 27.04.2023. godine (četvrtak), koja će se održati u sali za sjednice Sportske dvorane u Gradačcu,sa početkom rada u 9:00 sati su...
JAVNI OGLAS za imenovanje Komisije za utvđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava

JAVNI OGLAS za imenovanje Komisije za utvđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava

08/04/2023 | od Radio Gradačac
Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine F BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 10. stav 3. Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava („Službene novine...
YouTube