Najnovije vijesti

GRADAČAC

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za zakup poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu države na području grada Gradačca

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Gradačca

09/12/2022 | od Radio Gradačac
Gradonačelnik Grada Gradačac poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica da dostave zahtjeve za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta isključivo u svrhu poljoprivredne proizvodnje. Predmet javnog poziva je zakup...
Javni oglas za prodaju stanova u vlasništvu Grada Gradačac

Javni oglas za prodaju stanova u vlasništvu Grada Gradačac

06/12/2022 | od Radio Gradačac
Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima FBiH („Službene novine FBiH“, broj 66/13 i 100/13), Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona,...
Javni oglas o zakupu poslovnih prostorija radi obavljanja apotekarske djelatnosti

Javni oglas o zakupu poslovnih prostorija radi obavljanja apotekarske djelatnosti

06/12/2022 | od Radio Gradačac
Na osnovu člana 5. stav 2. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj  5/2020) i člana 4. Odluke o raspisivanju...
Saopćenje za javnost povodom urušavanja zidina u sklopu kompleksa “Stari Grad “ u Gradačcu

Saopćenje za javnost povodom urušavanja zidina u sklopu kompleksa “Stari Grad “ u Gradačcu

24/11/2022 | od Radio Gradačac
U proteklih nekoliko dana mediji su prenijeli vijest o urušavanju dijelova zidina u sklopu kompleksa “Stari grad” u Gradačcu. Kompleks “Starog grada” u Gradačcu je 2004. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i...
Javni poziv za zakup kućica za izlaganje, prodaju i prezentaciju proizvoda za vrijeme trajanja manifestacije “Zimski GRAD-ačac“

Javni poziv za zakup kućica za izlaganje, prodaju i prezentaciju proizvoda za vrijeme trajanja manifestacije “Zimski GRAD-ačac“

24/11/2022 | od Radio Gradačac
Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06, 51/09), člana 43.stav 1. a u vezi sa članom 41. Odluke o komunalnom redu i...
Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija

Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija

20/11/2022 | od Radio Gradačac
Na osnovu člana 5. stav 2. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj  5/2020) i člana 4. Odluke o raspisivanju...
YouTube