Najnovije vijesti

GRADAČAC

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DODJELU SRЕDSTАVА ZА PОTICАJ STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DODJELU SRЕDSTАVА ZА PОTICАJ STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU

08/12/2020 | od Radio Gradačac
Grad Gradačac u saradnji s UNDP-om poziva sve zainteresirane poslodavce sa područja Grada Gradačac da iskažu interes za ostvarivanje prava na poticajnu osnovu zaključivanja ugоvоra о stručnоm оspоsоbljavanju bez...
Obilježena 28. godišnjica oslobodilačke akcije “Zapad 92”

Obilježena 28. godišnjica oslobodilačke akcije “Zapad 92”

07/12/2020 | od Radio Gradačac
U organizaciji Saveza boračkih organizacija i Grada Gradačac danas je održana tradicionalna manifestacija “Sloboda Kapije za slobodu BiH” u povodu obilježavanja 28-te godišnjice oslobodilačkih borbenih dejstava “Zapad...
Javna rasprava o nacrtu budžeta Grada Gradačac

Javna rasprava o nacrtu budžeta Grada Gradačac

30/11/2020 | od Radio Gradačac
Pozivaju se svi korisnicni budžetski sredstava grada Gradačac da uzmu učešće u Javnoj raspravi o Nacrtu  Budžeta Grada Gradačac za 2021. godinu. Rasprava će se zbog epidemiološke situacije uzrokovane COVID-19 održati u...
Poništen Javni oglas o davanju u zakup poslovne prostorije u zgradi Gradskog kina

Poništen Javni oglas o davanju u zakup poslovne prostorije u zgradi Gradskog kina

03/11/2020 | od Radio Gradačac
Na osnovu člana 4. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac, putem licitacije broj 01-04-219/20 od 24.09.2020. godine („Službeni glasnik Grada Gradačac, broj...
Javni poziv za dodjelu sredstava za poticaj stručnоm оspоsоbljavanju

Javni poziv za dodjelu sredstava za poticaj stručnоm оspоsоbljavanju

03/11/2020 | od Radio Gradačac
Gradonačelnik Grada Gradačac na osnovu na osnovu člana 7. stav 2. tačka 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac (“Službeni glasnik Grada Gradačac broj: 1/19) i...
Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos

03/11/2020 | od Radio Gradačac
Gradonačelnik Grada Gradačca na osnovu odredbi člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK” broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa...
YouTube