Najnovije vijesti

U četvrtak 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

25/12/2023 | objavio Radio Gradačac
U četvrtak 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac
GRADAČAC

Kolegij Gradskog vijeća Grada Gradačac na sjednici održanoj 20.12.2023. godine donio je Zaključak o sazivanju i održavanju 31. redovne sjednice Gradskog vijeća.

Kako je saopćeno, 31. redovna sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac je zakazana za 28.12.2023. godine (četvrtak), i održat će se u sali za sjednice Sportske dvorane u Gradačcu sa početkom rada u 9:00 sati.

Kolegij Gradskog vijeća Grada Gradačac je za ovu sjednicu predložio Dnevni red od 18 tačaka.

Između ostalog, vjećnici će razmatrati prijedlog Budžeta Grada Gradačac za 2024 kao i programe rada Gradskog vijeća Grada Gradačac za 2024. godinu te razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Grada Gradačac za period od 2024-2028. godine.

Na dnevnom redu su prijedlozi odluke o davanju saglasnosti na cijenu vode,  te pravilnika o uslovima, načinu i procedurama za korištenje digitalne javne površine Grada Gradačac. Vijećnici bi trebali razmatrati Nacrt etičkog kodeksa izabranih zvaničnika Grada Gradačac.

Dnevni red i materijali za 31. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, za dan 28.12.2023. godine (četvrtak), koja će se održati u sali za sjednice Sportske dvorane u Gradačcu, sa početkom rada u 9:00 sati su objavljeni na servisu E-CITIZEN kojima možete pristupiti OVDJE.

 

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube