Najnovije vijesti

Na području općine Gradačac deminirano 7.025.000 m² površine

02/02/2018 | objavio Radio Gradačac
Na području općine Gradačac deminirano 7.025.000 m² površine
Civilna zaštita

Općina Gradačac je u poslijeratnom periodu bila jedna od najugroženijih kako na području Tuzlanskog kantona, tako i u Federaciji BiH, po veličini rizične površine i broju stradalih od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava, navodi se u Izvještaju o ostvarenim rezultatima deminiranja, prikupljanja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području općine Gradačac u 2017. godini, koji je sačinila Služba Civilne zaštite općine Gradačac. Kako se ističe, zahvaljujući izuzetno intenzivnom deminirajuu, naša općina više se ne nalazi u vrhu općina po veličini sumnjive površine u TK. Od početka izvođenja humanog deminiranja, 1997. godine, deminirana površina na području općine Gradačac sa 31.12.2017. iznosi nešto više od 7.025.000 m².

U prošloj deminerskoj sezoni realizovana su 3 projekta, od kojih 2 tehničkog izviđanja i 1 projekat pronalaska kasetne municije. Jedan projekat na deminiranju terena od kasetne municije u Tokama je konzerviran i radovi bi trebali biti nastavljeni u narednim mjesecima. Ukupna površina deminirana u prošloj godini iznosi 168.618 m².

Lani je nastavljena i aktivnost uklanjanja NUS-a u saradnji sa Policijskom upravom Gradačac, a rezultat je 17 zadataka i 75 komada neutralisanih NUS-a.

Kako se navodi u Informaciji CZ koja je juče prihvaćena od strane Općinskog vijeća Gradačac, iako su dosadašnji rezultati značajni, ovaj proces treba nastaviti i s tim u vezi predloženo je nekoliko mjera. To je u prvom redu osiguravanje sredstava za realizaciju planiranih poslova deminiranja, sagledavanje mogućnosti formiranja Fondacije za deminiranje Općine Gradačac, u okviru koje bi se prikupljala donatorska sredstva, te osiguranje adekvatnog prostora za odlaganje minsko-eksplozivnih sredstava, kao i poligona za njihovo uništavanje.

Kako se zaključuje, ostvareni rezultati u prošloj gonini, kako na području naše općine, TK, pa i cijele BiH su ispod prosjeka za posljednjih 5 godina. To je opomena za cijelu zajednicu. Nužnost angažovanja svih relevantnih subekata je imperativ ili će proces deminiranja trajati znatno duže nego što je to planirano, zaključuju iz Službe CZ općine Gradačac.

Radio Gradačac / Foto: arhiva

Comments are closed.

YouTube