Najnovije vijesti

Sutra 9. sjednica Gradskog vijeća

Sutra 9. sjednica Gradskog vijeća

1 Novembra, 2021
GRADAČAC

Sutra (02.11.2021. godine ) će biti održana 9. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac u sali za sjednice sportske dvorane u Gradačcu, sa početkom rada u 9:00 sati.

Kolegij Gradskog vijeća je za sjednicu predlažio sljedeći Dnevni red:

1. Prijedlog Statuta Grada Gradačac.

2. Nacrt Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu.

3. Prijedlog odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Gradačac.

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima općine Gradačac.

5. Prijedlog odluke o ispravci odluke o upisu vlasništva na stanu.

6. Prijedlog odluke o prodaji stana.

7. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina (Škola u Vidi).

8. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina i zasnivanju prava služnosti (MZ Požarike).

9. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina (Zurkuša).

10. Prijedlog rješenja o naknadnoj saglasnosti Gradskog vijeća na investiciono ulaganje u Sportsku dvoranu.

11. Nacrt programa izgradnje puteva na području grada Gradačac za period 2022.-2026. godina.

12. Nacrt programa rada Gradskog vijeća Gradačac za 2022. godinu.

13. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Gradačac ispred Ministarstva zdravstva TK.

14. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac ispred Ministarstva zdravstva TK.

15. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU Apoteka Gradačac ispred Ministarstva zdravstva TK.

16. Izvještaj o nenaplaćenim prihodima Grada Gradačac sa prijedlogom mjera na poboljšanju naplate.

17. Informacija o stanju socijalne zaštite na području grada Gradačac.

18. Informacija o inicijativi za otvaranje hemodijaliznog centra u Domu zdravlja Gradačac.

19. Informacija o stanju na deponiji „Višnjik“.

20. Pitanja, prijedlozi i incijative.

Kako je naznačeno u pozivu za sjednicu od Gradske službe za privredu, budžet i finansije Stručnoj službi je dostavljen i Nacrt odluke o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu, uz obrazloženje da će uvrštavanje u dnevni red ove tačke biti traženo na sjednici Vijeća. Pravna mišljenja po tačkama 6 i 7 će biti dostavljena naknadno.

 

Materijale za raspravu možete pogledati OVDJE

 

Radio Gradačac / Gradsko vijeće Grada Gradačac

Comments are closed.

YouTube