Najnovije vijesti

BANJA ILIDŽA: Investicija od 5 miliona KM za proširenje kapaciteta i pratećih sadržaja

25/12/2019 | objavio Radio Gradačac
BANJA ILIDŽA: Investicija od 5 miliona KM za proširenje kapaciteta i pratećih sadržaja
Sponzorisani sadržaji

Menadžment Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac očekuje da i 2019. godina bude uspješna kao i zadnje tri do četiri godine, da poslovni i finansijski rezultat bude pozitivan.

Uporište nalazimo svakako u broju realizovanih B.O. dana. Ovu godinu ćemo vjerovatno završiti sa preko 50 hiljada B.O. dana što je do prije dvije-tri godine bilo skoro nezamislivo, jer se broj B.O. dana kretao do nekih 30 hiljada. Znači imamo povećanje blizu 50 posto. Automatski ako imate takva povećanja znači finanisijski da imate više para. A da ima više para vidi se i po svemu okolo. Vidite da smo u zadnje dvije-tri godine značajne investicije proveli u objektu. Prvo u ovom našem starom dijelu značajno renoviranje svih spratova, tako da je Banja u biti promijenila izgled i vani i unutra. I sad smo, otprilike, srednjeevropski centar koji pruža sve usluge koje možete naći u ovakvom tipu ustanove, čak i u Evropi. Tako da polako izlazimo i na tržište Evropske unije jer sve više imamo pacijenata i iz okruženja, Hrvatske, Slovenije, pa čak dijelom i Njemačke i Holandije. Doduše, više su to ljudi koji su vezani za našu dijasporu. Tako da će ova godina, iako nemamo još egzaktne pokazatelje, na osnovu procjena i izvještaja po mjesecima koje mi svakako pratimo, biti svakako uspješna, rekao je Enes dr. Tokić, direktor Banje „Ilidža“ .

A da se uspješno radi vidljivo je i dolaskom u kompleks ovog banjskog lječilišta gdje se pored postojećeg objekta pravi još jedna banja.

Ona u biti i jeste još jedna, jer ćemo u tom dijelu imati još 90 novih soba, novhi 4000 kvadrata, tako da je to otprilike ovoliko koliko i sad imamo. Investiciju vodimo sami, namamo pomoći ni od koga i zasada finansiramo sve bez kreditnih sredstava, iako smo raspisali tender za kredit i idemo prvi puta u kreditno zaduženje kako bi smo što prije imali smještajne kapacitete, jer ove godine nam je prvi puta falilo kreveta. Mi trenutno imamo nekih 170 kreveta i mogu reći da se skoro čitave godine čekalo mjesto i po mjesec dana. Evo sad je decembar i banje obično vrlo loše rade u ovom mjesecu, a mi skoro da nemamo slobodnog mjesta. Zbog toga smo se odlučili da idemo u kreditno zaduženje da bi sljedeće godine imali bar 50-tak novih kreveta, kaže direktor Enes Tokić.

Direktor Tokić ističe da je kompletna investicija oko 5 miliona KM i već su ugovoreni grubi građevinski radovi u vrijednosti 1,5 miliona KM. A da se radi o važnom razvojnom projektu nedavno su potvrdili i vijećnici Gradskog vijeća koji su dali saglasnost ovoj javnoj zdravstvenoj ustanovi za kreditno zaduženje u cilju proširenja kapaciteta koji će u funkciju biti stavljeni naredne godine.

–  Novi objekat će zadovoljavati standarde 4 zvijezde, tako da ćemo se moći okrenuti malo i kongresnom turizmu, jer ćemo imati smještajne kapacitete i nivo usluge za taj vid koji fali ne samo u Gradačcu, jer mi to na kantonu zasada imamo samo u Tuzli i nigdje drugo. I u tom dijelu će, naravno, biti mogućnosti za smještaj banjskih gostiju, jer su nama banjski gosti ipak najbolja i najsigurnija klijentela. Sredstva od zdravstvenog turizma su sigurnija i bolja a gosti se zadržavaju duže, minimalno 7, u prosjeku 10, pa i do 20 dana. Ipak, polako treba tražiti prostora i u drugim segmentima jer vidimo da, kad je u pitanju turizam, više nije daleko ni Kina, ni Amerika. Sve više ima i naših ljudi od biznisa koji imaju pare, koji hoće veći standard. Tako da će u novom dijelu biti apartmana, restorana, kongresnih sala, a planira se i poboljšanje našeg wellness programa s kojim i sad imamo ali u nešto manjem obliku, pa čak planiramo i izgradnju većeg bazena, objašnjava dr. Tokić planove budućeg razvoja Banje „Ilidža“.

U sljedećoj godini očekuju pozitivna kretanja i ono što Banji “Ilidža” ide u prilog je da se i svijest ljudi polako mijenja i sve se više razmišlja o preventivi.

Do prije nekih deset do 15 godina sve smo rješavali tabletama i hirurgijom, a danas svi uviđaju da se više mora raditi na preventivi, na relaksaciji i odmorima. Banja po svome prirodnom okruženju, smještaju i lokaciji koja je blizu grada u potpunoj tišini i miru, po ljudima u gradu, gostoljubivosti i tradiciji, a naravno i po opremi i kadru koji stalno školujemo i šaljemo na edukaciju, ispunjava zahtjeve  savremenog čovjeka. Trenutno imamo dva doktora na specijalizaciji, internistu i fizijatra, srednji medicinski kadar i ugostiteljski kadar  je na stalnoj edukaciji. Za kvalitetno obavljanje posla najbitniji je stručan kadar. Očekujemo dalje pozitivne procese, u zadnje dvije-tri godine nas međunarodne i nezavisne organizacije svrstavaju u red brzorastućih srednjih kompanija u Bosni i Hercegovini za šta dobijamo i određena priznanja. Nama je najbitnije da su nas prepoznali naši gosti i pacijenti koji nam dolaze sve više, a mi sve činimo da tako bude i ubuduće, zaključio je direktor Banje „Ilidža“ Enes dr. Tokić.

Prema onome što smo zabilježili, jasno je da će JZU Banja „Ilidža“ u Gradačcu i u narednom periodu biti nosilac daljeg razvoja, ne samo pružanja kvalitetnih medicinskih usluga u segmentu banjskog liječenja i rehabilitacije, nego i u oblasti zdravstvenog, ali i drugih vidova turizma.

Radio Gradačac / Banja “Ilidža” Gradačac

Comments are closed.

YouTube