Najnovije vijesti

BOS-IT realizuje projekat “Mi smo sa vama”

19/07/2018 | objavio Radio Gradačac
BOS-IT realizuje projekat “Mi smo sa vama”
GRADAČAC

U okviru Humanitarne organizacije „BOS-IT” na području Općine Gradačac djeluje grupa volontera koju čine zdravstveni radnici i učenici Medicinske škole u Gradačcu. Aktivnosti ove grupe su pokrenute u januaru mjesecu 2018. godine kroz projekta „Mi smo sa vama“ na inicijativu  mr.Elvira Peštalića a u dogovoru sa predsjednicom HO „BOS-IT“ Bahrijom H.Ađulović i koordinatoriocom projekta Elvirom Hrnjić.

Od 2007. godine HO „BOS-IT“ u saradnji sa našim prijateljima iz Italije realizuje aktivnosti na obilasku i pružanju pomoći bolesnim i socijalno ugroženim osobama. Do sada su sa nama u obilazak išle medicinske sestre a od ove godine imamo kompletan medicinski tim u kojem su mr. Elvir Peštalić, dr. Mahir Nezić i Ilma Mujanović te učenici Srednje medicinske škole MSŠ „Hasan Kikić“ Gradačac i prof. Jasmina Rabić, ističe predsjednica ove humanitarne organizacije.

Projekat „Mi smo sa vama“ traje godinu dana (01.01.-31.12.2018.) i finansira se u saradnji sa italijanskom  Fondacijom „Core Amica“ u iznosu od 2.500 eura.  Tokom dosadašnjih aktivnosti ova grupa volontera je obavila preko 30 posjeta zdravstveno ugroženim, socijalno nezbrinutim te starim osobama.

Naš cilj je da dođemo na lice mjesta, do onih naših sugrađana koji su u teškom socijalnom stanju, bez sredstava za liječenja i bez adekvatne skrbi. Naša misija je istinski volonterski rad, bez ikakve primjese materijalne dobiti a sve po geslom “Otvoriti vrata najugroženijim i najslabijim i unijeti im svjetlo nade“. U toku našeg dosadašnjeg djelovanja, uspjeli smo da nas građanstvo prepozna u misiji volonterizma i dobročinstva, kaže Elvir Peštalić, koordinator medicinskih volontera BOS-IT Gradačac.

Napominje da su do sada detektovali 30-tak  najugroženijih sugrađana kojima se u skladu s mogućnostima ciklično vrše posjete i pružaju usluge.


Kako bi ukazao na stanje na terenu, Peštalić je citirao Pančatantru, staroindijska zbirka basni i priča iz 2. stoljeća: „Siromah se stidi svoga siromaštva; stideći se, on gubi ponos; bez ponosa, njega preziru; prezren, odaje se tuzi; tuga ga vodi u očaj; očaj mu muti razum, a svatko zna da nepametna čovjeka vreba propast. Ah! siromaštvo je korijen svih zala.


Naš sagovornik upozorava da mi uslijed svakodnevnih životnih aktivnosti, ubrzanoga tempa života,vrlo često se ne osvrnemo na one na koje bi trebali, kao komšije, kao sugrađani…

Ne može i ne smije se desiti u 21. vijeku da ljudi boluju i umiru samo zato što nemaju nikoga da se o njima brine ili zbog zdravstvenog osiguranja. Sa zdravstvenog aspekta gledano, vrlo često takve osobe predstavljaju i opasnost po javno zdravlje, koje zbog siromaštva obolijevaju od zaraznih bolesti i kao takve su pogodne za prenos istih, poručuje Elvir Peštalić.

Kako ističe ova grupa medicinskih radnika i volontera, želja im je pobuditi socijalnu osjetljivost, komšijsku solidarnost, građansku brižnost i da svaki čovjek osjeti da je čovjek, da je i siromašan čovjek – čovjek.

Radio Graadačac

Comments are closed.

YouTube