Najnovije vijesti

Danas Javna rasprava o zatvaranju za saobraćaj ulice Husien-kapetana Gradaščevića

20/03/2019 | objavio Radio Gradačac
Danas Javna rasprava o zatvaranju za saobraćaj ulice Husien-kapetana Gradaščevića
NAJAVLJUJEMO

Danas će u Općini Gradačac biti održana Javna rasprava o Nacrtu o izmjenama Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima općine Gradačac. Općinska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove uputila je poziv građanstvu da uzme aktivno učešće. Javna rasprave će se održati u sali za sjednice sa početkom u 16,30 sati. 

Nacrtom navedene odluke predviđena je zabrana saobraćaja za sva motorna vozila u ulici Husein-kapetana Gradaščevića, od Sata do malog kružnog toka kod Policijske stanice, u periodu od 1. maja do 1. septembra u terminu od 18 do 24 sata. Ukoliko Odluka bude usvojena u predloženom tekstu, zabrana bi se odnosila na sve dane u sedmici.

Kako je obrazloženo, Odluka o bezbjednosti saobraćaja na putevima Općine Gradačac se mijenja iz razloga što su stvoreni tehnički uslovi da se svaki radni dan u ljetnom periodu zbog bezbjednosti pješaka može zatvoriti potez od malog kružnog toka kod Sata do malog kružnog toka kod MUP-a. Ovaj potez bi se isključivo koristio kao pješački u nevedenom periodu, da ne bi djelovao zbunjujuće na vozače, s obzirom da je dosadašnja odluka tretirala zatvaranje samo vikendom.

Građani svoje prijedloge, sugestije i primjedbe mogu dostavi u pisanoj formi na adresu Općine Gradačac – Općinska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove (Odsjek za komunalne poslove) ili da iznesu neposredno na današnjoj javnoj raspravi.

Javni uvid u Odluku o bezbjednosti saobraćaja na putevima općine Gradačac možete izvršiti OVDJE

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube