Najnovije vijesti

Danas je upis prvačića u gradačačkim osnovnim školama

05/03/2024 | objavio Radio Gradačac
Danas je upis prvačića u gradačačkim osnovnim školama
GRADAČAC

Na području grada Gradačca jutros je počeo upis prvačića u sedam osnovnih škola. Očekuje se da će za školsku 2024/25. godinu biti upisano oko 340 prvačića. Roditelji su obavezni upisati u školu dijete koje će do septembra 2024. godine napuniti šest godina. U školama će ih dočekati svečarski ambijent kako bi im prvi susret sa školom bio što ljepši i zanimljiviji.

Ervada Sinanović, predsjednica Aktiva direktora osnovnih škola grada Gradačca ističe da je ovo jedan od najljepših događaja za djecu i roditelje ali i zaposlene u školama u koje će prvačići početkom septembra sjesti u đačke klupe.

– Čin upisa je svačani trenutak kada djete okreće novi list u svom životu i dobija novu obavezu. Upis prvačića na području Tuzlanskog kantona traje d 4. do 8. marta a na Aktivu direktora smo se dogovorili da na područjugrada Gradačca upis učenika u prvi razred osnovne škole bude u utorak 5. marta, u isto vrijeme za sve škole. Roditelji trebaju dovesti djecu po rasporedu koje su škole napravile, da se izvrši testiranje i sam čin upisa. Od dokumentacije je potrebno da ponesu ovjerenu kopiju rodnog lista djeteta sa upisanim matičnim brojem, dokaz o mjestu prebivališta djeteta (CIPS), ovjerana kopija rodnog lista roditelja/staratelja, lične karte oba roditelja (mogu i kopije) i ljekarsko ujerenje za djete, rekla je Ervada Sinanović.

Nakon što se obavi upis đaka prvaka i utvrdi konačan broj za novu školsku 2024/25. godinu počet će pripreme za organizovanje programa „male škole“ obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja.

Radio Gradačac

 

Comments are closed.

YouTube