Najnovije vijesti

Do kraja 2020. godine u Gradačcu 76 novih stanova za socijalno ugrožene kategorije

30/05/2017 | objavio Radio Gradačac
Do kraja 2020. godine u Gradačcu 76 novih stanova za socijalno ugrožene kategorije
Gradska uprava

Predstavnici općine Gradačac i humanitarne organizacije Hilfswerk Austria International (HWA) obnovili su saradnju koja bi trebala rezultirati nastavkom projekta izgradnje kuća za romske porodice. Podsjećamo, u prvoj fazi projekta, u kojem je učestvovalo i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, polovinom 2015. godine izgrađeno je i korisnicima u trajno vlasništvo predano 6 kuća na području Begovine. Druga faza projekta podrazumijeva sanaciju 5 kuća na Požarikama, asvaltiranje puta do Begovine, postavljenje ulične rasvjete, te priključka na kanalizacionu i vodovodnu mrežu.

Učešće općine u tom projekti je 70.000 KM, a učešće Ministarstva za ljudska prava i organizacije HWA je 142.750 KM. Raspisan je tender, javni poziv za izvođača radova i nadamo se da ćemo u ovoj godini završiti i taj projekat, te da ćemo i našim sugrađanima Romima obezbijediti adekvatne uslove za život“, izjavio je u programu Radija Gradačac Hajrudin Hasanbašić, pomoćnik Načelnika za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu.

Hasanbašić je podsjetio kako je općina Gradačac 2011. godine u saradnji sa državnim Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, federalnim Ministarstvom za raseljene osobe i izbjeglice i UNHCR-om uradila projekat za ukidanje kolektivnih centara i alternativnog smještaja na području općine. Krajem prošle godine potvrđeno je prihvatanje projekta vrijednog 4,5 miliona KM. Učešće Vijeća ministara BiH realizovaće se kreditnim zaduženjem kod Razvojne banke Vijeća Evrope, dok učešće općine Gradačac iznosi 1,5 milion.  

Projekat se sastoji u sanaciji 10 stanova holandskih kuća na Požarikama gdje će se izvršiti radovi utopljavanja, sanacije krovova i zamjene stolarije i izgradnja novih 76 stanova. Dvije lokacije koje je predložila općina jesu naselje Diren, gdje će se do kraja 2020. izgraditi poslovno-stambeni objekat sa 40 stambenih jedinica, te Potok mahala sa 36 novih stanova. Općinsko Vijeće je podržalo takav način rješavanja kolektivnih centara i alternativnog smještaja svojim odlukama iz 2015.godine“, podsjetio je Hasanbašić.

Početkom maja općinski Načelnik je formirao tim za realizaciju ovog projekta koji je u stalnoj vezi sa nadležnim Ministarstvima. Učešće općine Gradačac ogleda se kroz obezbjeđenje zemljišta, komunalnu i putnu infrastrukturu, te projektnu dokumentaciju i neophodne dozvole. Korisnici ovih stanova biće raseljena i izbjegla lica, osobe u stanju socijalne potrebe i drugi. U općini Gradačac ovaj projekat smatraju izuzetno značajnim za rješavanje pitanja alternativnog smještaja osoba u stanju socijalne potrebe za šta se godišnje iz Budžeta izdvaja 43.000 KM.

MKH/Radio Gradačac/Foto: Ilustracija

Comments are closed.

YouTube