Najnovije vijesti

Esad Sarajlić: Najstarija džamija na gradačačkom području u mahali Samar – Zelinja Srednja

11/03/2020 | objavio Radio Gradačac
Esad Sarajlić: Najstarija džamija na gradačačkom području u mahali Samar – Zelinja Srednja
Kulturna baština

Naš uvaženi sugrađanin Esad Sarajlić krajem 2019. godine pokrenuo je vlastiti blog pod nazivom “Gradačac u prošlosti“. Uz odobrenje autora na našem portalu prenosimo tekstove i rezultate dugogodišnjeg historijskog istraživanja prošlosti Gradačca i njegove okoline.


Imam osjećaj da se u pisanim dokumentima u javnom prostoru Gradačca zanemaruje činjenica o dva veoma značajna objekta na području Zelinje Srednje, a to su najstarija džamija podignuta na gradačačkom području još početkom 17. stoljeća u mahali Samar, te osnovna škola. To je prva seoska osnovna škola na sadašnjoj općini – Gradu Gradačac izgrađena 1914. godine. Tu prvu svjetovnu školu, polazili su učenici od prvog do četvrtog razreda iz sela: Zelinja Donja , Zelinja Srednja, Zelinja Srpska, Međiđa Donja, Međida Gornja i Jasenica sa pripadajućin zaseocima ili naseobinskim jedinicama.

Tekst na ovoj mermernoj ploči glasi: „Na ovom mjestu je bila najstarija seoska džamija medžlisa Gradačac pa i šire regije. Sagrađena je početkom 17. st. Porušena je 1979. godine. Ova ploča je svjedokom da ne padne u zaborav.“

Da bi bolje razumjeli vrijeme kada je izgrađena najstarija džamija na ovom području nužno je osvrnuti se i na najstariji popis stanovništva iz 1548. i 1604. godine koji je vršen u turskom periodu.

U historijskim izvorima imena Zelinje, Međiđe i još nekih sela spominju se vrlo rano pod tim nazivom. Istina, polovinom 16. stoljeća ta sela su u sastavu nahije Sokol kod Gračanice. U to vrijeme današnji Gradačac spominje se pod nazivom Gradac ili Gračac odnosno Nenavište i bio je tako reći pusto područje.

Prvi spomen sela Gornja i Donja Zelinja imamo već 1548. godine. Proces islamizacije na ovom području bio je u toku. Zbog toga nam je zanimljivije obratiti pažnju na popis iz 1604. godine. (Adem Handžić, Opširni popis nahija Sokol u Zvorničkom sandžaku (1548. i 1604.), Gračanički glasnik 20, novembar 2005. godine, str. 53-78.)

Sela Donja i Gornja Zelinja, (popis iz 1604. god.):

(Rusmir Djedović, Urbane prilike i razvoj naselja u nahiji Sokol (Gračanica) u 16. i početkom 17. stoljeća, GRAČANIČKI GLASNIK 20, novembar 2005., str. 113.)

Prijem islama kao vjere od strane domicilnosg stanovništva odvijao se na dobrovoljnoj osnovi, a ne silom, kao neki historičari ističu. Kroz duži vremenski period Bošnjaci su se za stalno naseljavali u Zelinjama Donjoj i Srednjoj, a u Zelinji Gornjoj pravoslavci. Tako su kroz više vjekovni period nastajala tri zeljinska sela. Austro-Ugarska je prihvatila nazive Zelinja Donja, Zelinja Gornja i Zelinja pravoslavna. Nastankom Kraljevine SHS ova sela nose nazive: Zelinja Donja, Zelinja Gornja i Zelinja Srpska. U periodu FNRJ, odnosno SFRJ nazivi ovih sela se određuju kao Zelinja Donja, Zelinja Srednja i Zelinja Gornja.

Zanimljiva je jedna historijska činjenica vezana za jednu od najstarijih džamija u Gradačcu koja je izgrađena početkom 18. stoljeća u krugu gradačačke tvrđave. Ta džamija je uredno korištena za vjerske potrebe sve do 1878. godine, kada na tvrđavi u Gradačcu boravi austro-ugarska okupaciona vojska, koja će vrlo brzo devastirati tu džamiju i stavit je van upotrebe. Želimo ovdje istaći da je ta džamija do tada vijekovima bila izdržavana od prihoda nastalih od timara (Feudalni posjed, leno, spahiluk u Turskoj Carevini je onaj posjed koji donosi godišnje do 20.000 akči.) u Zelinji Donjoj i Zelinji Gornjoj. Turska Carevina je odobrila da se taj prihod može koristiti za održavanje i funkcioniranje tog vjerskog objekta kojeg su koristili žitelji najužeg dijela Gradačca. Godišnji prihod kojeg su otomanske vlasti paušalno odredile za ove potrebe iznosio je 2.000 groša.

Dakle, da zaključim: najstariji vjerski objekat na području Grada Gradačca imajući u vidu sadašnje područje je džamija koja je porušena 1979. godine u Zelinji Srenjoj, a njena starost je iznosila 300 godina. U centru Zelinje Srednje, pored osnovne škole sagrađene 1914. godine izgrađena je veoma lijepa džamija na kojoj treba čestitati Zelinjacima, ali i uputiti kritike za rušenje najstarijeg vjerskog objekta na općini koji je trebao biti konzerviran i sačuvan kao dio vjerske i kulturne baštine ovoga kraja. Ta džamija se može obnoviti i neka ovaj članak bude incijativa za tu obnovu. Postoje fotografije, crteži i sjećanja još živih, na osnovu čega se može obnoviti džamija. Za dobre poteze nikada nije kasno.

(O ovome je autor Esad Sarajlić pisao u knjizi JU OSNOVNA ŠKOLA „MUSA ĆAZIM ĆATIĆ“ Zelinja Donja GRADAČAC (1914-2014), izdavač OFF-SET Tuzla, 2014. godine, str. 21,22,23,33,34,35).

Radio Gradačac / Esad Sarajlić

Comments are closed.

YouTube