Najnovije vijesti

FOTO: Općinsko vijeće traži reviziju finansijskog poslovanja boračkih udruženja u Gradačcu

10/04/2018 | objavio Radio Gradačac
FOTO: Općinsko vijeće traži reviziju finansijskog poslovanja boračkih udruženja u Gradačcu
GRADAČAC

Danas je održana tematska sjednica OV Gradačac na inicijativu grupe demobilisanih boraca Armije R BiH 107. vmtbr. koji su učestvovali na nedavnim protestima u Federaciji BiH.

Na dnevnom redu su bili Informacija o utrošku budžetskih sredstava Općine Gradačac za finansiranje boračkih organizacija za 2017. godinu, spisak korisnika namjenskih sredstava iz boračke populacije sa nivoa Općine Gradačac, Tuzlanskog kantona i Federacije BiH od 2000. do 2017. godine te Informacija o organima upravljanja boračkih organizacija.

Sjednici je pored vijećnika i općinskog načelnika Edisa Dervišagića sa saradnicima prisustvovalo 30 predstavnika Inicijativne grupe demobilisanih boraca ARBIH 107. vmtr. brigade i 30 predstavnika boračkih udruženja koja djeluju u okviru Saveza boračkih organizacija općine Gradačac.

Na sjednici su još jednom ponovljena tri zahtjeva veterana rata koji traže objavljivanje boračkog registra, borački dodatak i stvaranje jedinstve boračke organizacije s ciljem zaštite i ostvarivanja prava demobilisanih boraca i pripadnika boračke populacije.

Nakon provedene rasprave formirana je Komisija za zaključke u kojoj su bili predstavnici Općine, OV Gradačac, Inicijativne grupe demobilisanih boraca Armije R BiH 107. vmtbr.  i Saveza boračkih organizacija.

Usaglašeni su sljedeći zaključci koje je jednoglasno usvojilo OV Gradačac:

1. Općinsko vijeće upoznato je sa inicijativama i zahtjevima demobilisanih boraca ARBiH, podnesenih Federaciji Bosne i Hercegovine (Vlada i Parlament).

Općinsko vijeće traži da Parlament FBiH iste u što kraćem roku razmotri, i donese odgovarajuće Zaključke i propise kojim će se omogućiti donošenje Registra po zahtjevu boraca i uvođenje boračkog dodatka.

2. Općinsko vijeće preporučuje boračkim organizacijama na općini Gradačac, da od ovlaštene organizacije izvrše reviziju finansijskog poslovanja u periodu od posljednjih 5 godina. Sredstva za ove namjene obezbijedit će se iz budžeta Općine Gradačac. 

 3.Općinsko vijeće podržava inicijativu i daje podršku za reforme (reorganizacija) postojećih boračkih udruženja na općini u cilju ujedinjenja u jedno udruženje.

U ostvarivanju ove inicijative organi općine spremni su pružiti stručnu i drugu pomoć.

4. Općinskovijeće Gradačac zadužuje Općinskog načelnika i nadležnu općinsku službu da pripremi nacrt Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava iz budžeta općine boračkim organizacijama. O ovoj Odluci obavit će se šira rasprava prije konačnog usvajanja.

5. Općinsko vijeće zadužuje Općinskog načelnika da organizuje sastanak sa predstavnicima viših nivoa vlasti iz Gradačca i upozna ih sa pomenutim zaključcima Općinskog vijeća

6. Ove Zaključke dostaviti nadležnom ministarstvu i općinskim vijećima na području Tuzlanskog kantona, radi upoznavanja i eventualno razmatranja zahtjeva demobilisanih boraca i postupanja na sličan način kao i Općinsko vijeće Općine Gradačac.

 

 

Snimak Tematske sjednice OV Gradačac možete poslušati sutra, 11. aprila, u programu Radio Gradačca od 10,00 sati.

Radio Gradačac

 

 

 

 

Comments are closed.

YouTube