Najnovije vijesti

Gradačačka Gimnazija među tri gimnazije u TK sa najviše nadprosječnih ocjena

19/11/2019 | objavio Radio Gradačac
Gradačačka Gimnazija među tri gimnazije u TK sa najviše nadprosječnih ocjena
Tuzlanski kanton

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Izvještaj o realizaciji eksterne mature u općim gimnazijama Tuzlanskog kantona u školskoj 2018/19. godini. Prosječna ocjena mature je skoro na istom nivou u zadnje tri godine, a razloge stabilizacije prosječne ocjene treba tražiti u standardizaciji postupaka izrade testova, te efikasnije organizacije eksternog dežuranja i praćenja. Iz ovog izvještaja se vidi da 5 od 10 predmeta imaju veću vrijednost prosječne ocjene nego prošle godine. To se naročito odnosi na porast prosječne ocjene iz historije (3,30 na 3,92), filozofije (3,67 na 4,26) te biologije (3,29 na 4,70). Kod ostalih izbornih predmeta je došlo do neznatnog pada vrijednosti prosječnih ocjena. Najveći pad u prosječnoj ocjeni su kod sociologije (4,52 na 3,20), BHS jezik (4,18 na 3,25), te hemije (3,88 na 3,40). Značajno je napomenuti da su prosječne ocjene fizike i matematike u zadnje 2-3 godine veoma ujednačene (3,01-3,04, odnosno 4,08–4,09). Ekstremna situacija je kod geografije gdje se zadnje 4 godine pokazuje konstantan pad prosječne ocjene (4,01-2,82). Prosječna ocjena TOZ za period 2006.-2019. je 3,75, a ove godine je 3,39 što je manje za za 9,6% od prosjeka.  Prosječna ocjena mature za period 2006.-2019. je 3,92, a ove godine je 3,44 što je, u odnosu na prosjek mature, manje za 12,24%.

Iz podataka navedenih u ovoj informaciji može se vidjeti da i dalje postoji velika razlika u prosječnim ocjenama mature u gimnazijama/gimnazijskim odjeljenjima TK. Podaci govore da se taj debalans stvara već nekoliko godina zbog slabih rezultata u istim školama Tuzlanskog kantona. Ovo treba biti poticaj nadležnim da se pokrene pitanje analize kvaliteta rada u tim školama u odjeljenjima općih gimnazija, kao pitanje donošenja adekvatnih mjera za poboljšanje ovog neodrživog stanja.

Može se konstatirati i da raspodjela izbora učenika izbornih predmeta ide u prilog tvrdnji da se učenici opredjeljuju za izborna područja u skladu sa afinitetima i potrebama tržišta, jer je snažniji interes učenika za predmetnim grupama koje podržavaju hod prema tehničkim i medicinskim usmjerenjima i zanimanjima. Već duži niz godina, ne stoji tvrdnja da se učenici opredjeljuju za “lakše” predmete. I pored toga, u gimnazijama Tuzlanskog kantona i dalje treba puno raditi na jačanju svijesti o pravovremenoj profesionalnoj orijentaciji, u skladu sa afinitetima i potrebama učenika i potrebama tržišta rada kako u zemlji tako i van nje.

Na kraju treba istaknuti i da gimnazije “Mustafa Novalić” Gradačac, “Meša Selimović” Tuzla i Srebrenik imaju najviše nadprosječnih ocjena. Te škole imaju težak zadatak da održe visok kvalitet, a ostale škole da definišu strategije za popravljanje rezultata na slijedećoj maturi.

Radio Gradačac / Vlada Tuzlanskog kantona

Comments are closed.

YouTube