Najnovije vijesti

Javna rasprava o Nacrtu izmjene Urbanističkog plana Gradačac 2020. godine (RP „Centar“)

12/02/2018 | objavio Radio Gradačac
Javna rasprava o Nacrtu izmjene Urbanističkog plana Gradačac 2020. godine (RP „Centar“)
GRADAČAC

Općinski načelnik i Općinska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove nakon obavljenog  javnog uvida organizuje Javnu raspravu na temu: Nacrt izmjene Urbanističkog plana Gradačac 2020. godine u dijelu koji se odnosi na obuhvat Regulacionog plana „Centar“.

Poziva se građanstvo, općinski vijećnici i svi zainteresovani subjekti da uzmu aktivno učešće na Javnoj raspravi koja će se održati dana 15.02.2018. godine (četvrtak) u 16,00 sati u sali za sjednice DOO «Gradačački sajam».

Kompletan digitalni oblik plana se može downloadovati sa linka postavljenog na zvaničnoj web stranici općine Gradačac- www.gradacac.ba.

Izmjene Urbanističkog plana Gradačac 2020. godine u dijelu koji se odnosi na obuhvat Regulacionog plana „Centar“ sa odnose na sljedeće lokacije:

Radio Gradačac / Općinska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove

Comments are closed.

YouTube