Najnovije vijesti

Na USAID-ovoj konferenciji predstavljene uspješne građanske inicijative

12/06/2024 | objavio Radio Gradačac
Na USAID-ovoj konferenciji predstavljene uspješne građanske inicijative
FBiH/BiH

Angažirani građani širom Bosne i Hercegovine i lokalne vlasti udruženim snagama rade na unapređenju javnih usluga i kvaliteta života u svojim zajednicama. Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) danas je održala konferenciju pod nazivom “Osnaživanjem građana do efikasnije lokalne uprave” kako bi, uz podršku Vlade SAD-a putem USAID-a, predstavili inovativni model koji će omogućiti da se glas građana čuje u njihovim zajednicama.

Prije nešto više od godinu dana, USAID-ov projekt Pomoći lokalnoj upravi počeo je uspostavljati Savjetodavne odbore građana (SOG) u svih 29 partnerskih općina ovog projekta. Na čelu tih dobrovoljnih foruma su građani, a njihovi članovi su predstavnici vlasti, civilnog društva, poslovnog sektora i građana kako bi zajedno prepoznali i rješavali prioritetna pitanja u svojim zajednicama.

Na konferenciji su predstavnici SOG-ova iz Gradačca, Šamca, Vareša i Zavidovića pokazali kako su kod svojih lokalnih vlasti uspješno zagovarali povećanje budžeta i prioritetno rješavanje inicijativa za veću sigurnost pješaka, čišće ulice i zrak, nova dječija igrališta i druga komunalna poboljšanja.

Demokratija je partnerstvo između odgovornih, transparentnih vlasti i aktivnih građana. Rezultati koje su ostvarili ovi SOG-ovi u samo jednoj godini dokaz su da građani istinski mogu donijeti promjenu. Nadam se da će ovi uspjesi biti inspiracija i primjer svim građanima BiH da mogu igrati ulogu u stvaranju bolje budućnosti za svoje porodice i zajednice, rekla je Courtney Chubb, direktorica misije USAID-a u BiH.

Kroz Savjetodavni odbor građana nastoje se poboljšati uvjeti života u lokalnim zajednicama. Vareš je jedna od općina u kojoj je gorući problem bila čistoća. Tražeći najbolje rješenje, građani i građanke su animirali svoje članove porodica, prijatelje i susjede i postigli izuzetan odaziv građana na javnoj raspravi o budžetu. To je rezultiralo povećanjem budžetske stavke “Izdaci za gradsku higijenu i održavanje ulica” sa 30.000 KM 2023., na 80.000 KM u budžetu za 2024. godinu.

 Mi smo prvi Savjetodavni odbor građana formiran u okviru projekta Pomoć lokalnoj upravi i na naše zadovoljstvo, imali smo priliku predložiti inicijative čijom realizacijom doprinosimo kvaliteti života građana i građanki u Gradačcu. Jedna od njih, koja se trenutno realizuje, je postavljanje dječijeg mobilijara u gradskom parku koji je prilagođen djeci sa poteškoćama, izjavila je Kada Djedović, predstavnica Savjetodavnog odbora građana.

Vlada SAD-a predano pruža podršku lokalnim vlastima, prepoznajući njihovu važnu ulogu u razvoju BiH. USAID LGAA jača kapacitete partnerskih općina kako bi bolje planirale, upravljale i poboljšale kvalitet pružanja općinskih usluga, promovirale održivi lokalni razvoja i povećale transparentnost i odgovornost prema građanima i građankama i kompanijama.

Radio Gradačac / USAID BIH

Comments are closed.

YouTube