Najnovije vijesti

Objavljena Konačna rang lista sufinansiranja kapitalnih programa/projekata mjesnih zajednica

21/08/2019 | objavio Radio Gradačac
Objavljena Konačna rang lista sufinansiranja kapitalnih programa/projekata mjesnih zajednica
GRADAČAC

Danas je na web-stranici Grada Gradačac objavljena Konačna rang lista programa/projekata MZ koje ispunjavaju, odnodno ne ispunjavaju uslove Javnog poziva za 2019. godinu.

Ove godine programi/projekti mjesnih zajednica će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta (ekonomska pozicija:  615311  – kapitalni transferi  neprofitnim organizacijama) u iznosu od 150.000,00 KM.

Sredstva se mogu koristiti za sanaciju i održavanje objekata mjesne samouprave (društveni domovi i drugi objekti u vlasništvu MZ, kao i nabavka opreme), održavanje objekata infrastrukture za razvoj sporta (poligoni/igrališta) u MZ ukoliko se posebnim aktom prenesu nadležnosti za ove poslove te sanaciju i održavanje vjerskih objekata na području MZ.

DOWNLOAD

Konačna rang lista MZ koje su ispunile uslove javnog poziva

Konačna rang lista MZ koje su nisu ispunile uslove javnog poziva

 

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube