Najnovije vijesti

Objavljena Privremena rang lista za dodjelu stipendija Grada Gradačac

17/03/2023 | objavio Radio Gradačac
Objavljena Privremena rang lista za dodjelu stipendija Grada Gradačac
GRADAČAC

Na osnovu člana 14. Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Gradačac (“Službeni glasnik Grada Gradačac”, broj: 11/21,), Odluke o broju stipendija, novčanom iznosu i broju rata za školsku-akademsku   2022/23. godinu, (“Službeni glasnik Grada Gradačac”, broj: 7/22) i Pravilnika o općim uslovima, postuku i kriterijima za ostvarivanje prava  na stipendiju Grada Gradačac, (“Službeni glasnik Grada Gradačac,  broj 3/22) Komisija za provođenje postupka dodjele stipendija Grada Gradačac, objavljuje

PRIVREMENU RANG LISTU ZA DODJELU STIPENDIJA GRADA GRADAČAC, PO PONOVLJENOM KONKURSU, ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2022/23 GODINU

DOWNLOAD

 

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube