Najnovije vijesti

OŠ “Dr. Safvet-beg Bašagić” ubjedljivo prvorangirana u TK

12/12/2017 | objavio Radio Gradačac
OŠ “Dr. Safvet-beg Bašagić” ubjedljivo prvorangirana u TK
GRADAČAC

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona je u ponedjeljak, 11. decembra, objavio  rezultate vrednovanja rada osnovnih i srednjih škola u školskoj 2016./17. godini.

Na vrhu rang liste osnovnih škola nije bilo promjene u odnosu na prošlu školsku godinu jer je i ovoga puta OŠ “Dr. Safvet-beg Bašagić” prvorangirana, još ubjedljivije nego prethodnih godina sa ostvarenih 6.046 bodova.

Vrhunske rezultate postigle su i gradačačke srednje škole. U ukupnom poretku MSŠ “Hasan Kikić” zauzima treće mjesto sa 6.213 bodova, a Gimnazija “Mustafa Novalić” četvrto sa 5.973. boda. U zasebnim kategorijama vrednovanja mješovitih i drugih srednjih škola, odnosno gimnazija, obje gradačačke škole su zauzele visoko 2. mjesto.

RANG SVIH SREDNJIH ŠKOLA TK

RANG MJEŠOVITIH I DRUGIH SREDNJIH ŠKOLA

RANG GIMNAZIJA

Rangiranje osnovnih škola je vršeno prema broju učenika, pa su i ostale škole sa područja općine Gradačac ostvarile značajne rezultate u svojim kategorijama.

U kategoriji škola od 241 do 400 učenika, OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Zelinja Donja je zauzela prvo mjesto (3.441), “Hamdija Kreševljaković” Kamberi četvrto (2.856), a “Edhem Mulabdić” Mediđa Donja sedmo mjesto (2.273).

Među školama sa 401 do 550 učenika, OŠ “Hasan Kikić” Vida I-Gradačac ostvarila je visoko drugo (3.504), a “Mehmed beg Kapetanović Ljubušak” Srnice Donje četvrto mjesto (3.095).

U kategoriji najveći škola sa preko 750 učenika značajne rezultate u svom radu ostvarila je i OŠ “Ivan Goran Kovačić” Gradačac plasiravši se na peto mjesto sa 3.997 bodova.

RANG OSNOVNIH ŠKOLA PREMA BROJU UČENIKA

RANG OSNOVNIH ŠKOLA PO OPĆINAMA

Vrednovanje je sačinjeno na osnovu Instrumentarija za vrednovanje rada osnovnih i srednjih škola, a na ukupne ocjene uticao je niz faktora, kao što su uspjeh učenika, organizacija rada ustanove, vannastavne aktivnosti, nastavni kadar, biblioteka, stanje objekta i dvorišta, takmičenja i manifestacije

Na stranici Pedgoškog zavoda TK se navodi da je, nakon izvršenog vrednovanja u oktobru mjesecu, stručno vijeće Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona formiralo komisiju koja je temeljito izvršila pregled i provjeru rezultata vrednovanja primjenjujući jedinstvene kriterije bodovnog sistema sa ciljem da proces vrednovanja u potpunosti bude objektivan i uredno sravnjen. Konačne rezlultate vrednovanja je stručno vijeće potvrdilo 11.12.2017. godine na sjednici stručnog vijeća.

Radio Gradačac / Pedagoški zavod TK / Foto: facebook OŠ “Dr. Safvet-beg Bašagić”

Comments are closed.

YouTube