Najnovije vijesti

OV: Usvojen izvještaj o izvršenju Budžeta u 2017. godini, donesen Plan kapitalnih infrastrukturnih investicija do 2020.

05/04/2018 | objavio Radio Gradačac
OV: Usvojen izvještaj o izvršenju Budžeta u 2017. godini, donesen Plan kapitalnih infrastrukturnih investicija do 2020.
Gradsko vijeće

Na današnjem zasijedanju Općinskog vijeća Gradačac najviše diskusije odnosilo se na izvještaj o izvršenju Budžeta općine za prošlu godinu. Ostvareni prihodi i primici iznosili su 10.904.037 KM što predstavlja povećanje od 0,2% u odnosu na 2016.godinu, a u odnosu na plan realizacije u 2017. riječ je o ostvarenju od 76,6% Budžeta. Kapitalni izdaci bilježe manji stepen realizacije u odnosu na godinu ranije i iznose 3.269.118 KM, dok je visina neizmirenih obaveza 5.843.432 KM.

Tokom predstavljanja izvještaja o ostvarivanju politike općine Gradačac i aktivnostima općinskog Načelnika u 2017. godini , istaknuto je da je akcenat stavljen na unaprjeđenje rada javne uprave, infrastrukturne projekte i lokalni ekonomski razvoj. Izdvaja se dobijanje BFC certifikata kao značajnog iskoraka općinske administracije, te prečistač otpadnih voda, izgradnja gradskog trga i poligona Luke.

Kada je u pitanju lokalni ekonomski razvoj, kontinuirano ulaganje u infrastrukturu u industrijskim zonama između ostalog doprinijelo je da se broj uposlenih povećao za još oko 400, tako da je na nivou općine Gradačac cifra zaposlenih dostigla već 9.000. Izvoz sa područja naše općine u odnosu na 2016. godinu povećan je za još 10% i smatram da i po tom osnovu općine Gradačac može poslužiti kao primjer“, rekao je Načelnik Edis Dervišagić.

Na današnjem zasijedanju vijećnici su utvrdili plan kapitalnih investicija infrastrukturnog razvoja za tekuću godinu, kao i za period do 2020.godine. Donesena je odluka o kriterijima, načinu i postupku raspodjele budžetskih sredstava za finansiranja/sufinansiranje kapitalnih investicija u mjesnim zajednicama, kao i izmjene Odluke o komunalnim taksama. Njima je regulisano da se za izgradnju ekonomskih dvorišta, otvorenih skladišta građevinskog materijala, auto-otpada, otvorenih platoa, auto praonica, parkirališta, sajmišta i otvorenih pijaca plaća taksa od 0,50 KM po m2. Za postavljanje ograda plaća se komunalna taksa od 0,50 KM po metru dužnom, dok za postavljanje instalacija taksa iznosi 1 KM po dužnom metru. OV je zadužilo općinske Službe da se u roku od 90 dana izvrši analiza i predloži eventualna naknada za kladionice i slične objekte.

Pravobranilaštvo općine Gradačac informisalo je vijećnike o stanju sudskog postupka vezanog za predaju u posjed objekta Sportske dvorane. Kako se navodi u izvještaju, evidentno je da objekat propada zbog neredovnog održavanja, a da su sportski kolektivi već duži period u krizi zbog finansijskih problema i neplaćanja korištenja dvorane. Zbog njegovog pravnog statusa postoji potencijalna mogućnost da objekat sportske dvorane ostane bez snabdijevanja električnom energijom, upozorio je Načelnik Devišagić.

Vijećnici su danas, između ostalog, prihvatili informaciju o stanju poljoprivrede na području općine Gradačac i donijeli zaključak kojim se od nadležnog kantonalnog ministarstva traži ažuriranje zaključenih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta, odn. raskinu ugovori sa onima koji poljoprivredno zemljište ne koriste u skladu sa obavezama. Takođe je ukazano na potrebu završetka započetih aktivnosti oko izgradnje dvije protivgradne stanice u MZ Srnice Gornje i Omeragići/Ledenice Gornje, kao i potrebu organizovanja zajedničkog sastanka sa otkupljivačima poljoprivrednih proizvoda radi poboljšanja otkupa i plasmana proizvoda na domaćem i stranom tržištu.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube