Najnovije vijesti

Počela izgradnja rezervoara za snabdijevanje vodom 11 naselja u južnom dijelu Gradačca

02/09/2019 | objavio Radio Gradačac
Počela izgradnja rezervoara za snabdijevanje vodom 11 naselja u južnom dijelu Gradačca
GRADAČAC

Početkom avgusta nastavljeni su radovi u okviru projekta “Vodosnabdijevanje Gradačca” koji se odnose na proširenje vodovodnog sistema (područje Zelinje) i izgradnju vodovodnih objekata i distributivne mreže na području južnog dijela grada Gradačca. Završetak radova se očekuje krajem 2020. godine, a njihova vrijednost je oko 4,3 miliona eura.

 

U neposrednoj blizini naselja Donja Mediđa započeli su radovi na izgradnji kontrarezervoara KR2 sa pripadajućom pumpnom stanicom PS5. Ovaj rezervoar ima funkciju vodosnabdijevanja naselja: Kerep, Jelovče selo, Donja Mediđa, Gornja Mediđa, Zelinja Donja, Zelinja Srednja, Toke, Rajska, Jasenica, Gornji Lukavac i Gornja Mionica.

Efektivna zapremina rezrvoara je 1.000 m³, a sastoji se od dvije komore sa po 500 m³ i zatvaračnicom. U hidraulučkom smislu, u satima maksimalne dnevne i maksimalne potrošnje ima funkciju izravnanja količina distribuirane vode prema naseljima i istovremeno transportnih količina vode za naselja koja se ne mogu snabdijevati sa ovog rezervoara.

U okviru ovih aktivnosti također su započeli i radovi na izgradnji Komandno-kontrolnog objekta koji se nalazi na izvorištu “Domažić” gdje će se nalaziti prostor mašinske sale za smještaj dovoda potisnog cjevovoda i odvoda prema potisnom cjevovodu. Trenutno se radi na krčenju terena i lociranju objekta tj. iskolčavanju, a radovi na izgradnji samog objekta se očekuju u narednih nekoliko dana.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube