Najnovije vijesti

Potpisan prvi ugovor za izvođenje radova na projektu “Vodosnabdijevanja Gradačac”

10/09/2018 | objavio Radio Gradačac
Potpisan prvi ugovor za izvođenje radova na projektu “Vodosnabdijevanja Gradačac”
GRADAČAC

Potpisivanjem prvog ugovora za izvođenje radova na projektu “Vodosnabdijevanja Gradačac” danas je ozvaničen početak konkretnih građevinskih radova na potisnom cjevovodu u okviru ovog, dugo pripremanog i prema mnogima generacijskog, projekta čijom će realizacijom biti obezbijeđeno kontinuirano snabdijevanje vodom za oko 20.000 stanovnika južnog dijela općine Gradačac.

Ugovor vrijedan 558.487 EUR bez PDV-a potpisali su Općina Gradačac i JP “Komunalac” d.d. Gradačac s jedne strane i konozorcij preduzeća “Buk promet” d.o.o. Bijeljina i “Balegem” d.o.o. Gradačac kao izvođači radova, s druge strane. Rok za završetak radova je 180 dana, a radovi će se izvoditi od izgrađenog izvorišta Domažić do naseljenog mjesta Vučkovci u dužini oko 4.000 m. Preduzeće “Balegem” će izvoditi građevinske i radove iskopa, a “Buk promet” montažne radove. 

Ukupna vrijednost projekta vodosnabdijevanja općine Gradačac je oko 20 miliona KM, a finansira se iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), te grant sredstvima Češke razvojne agencije i Švedske agencije za razvojnu saradnju (SIDA).

Projekat podrazumijeva izgradnju vodovodne mreže u južnom dijelu općine Gradačac, rekonstrukciju dijela gradske azbestno-cementne vodovodne mreže i  proširenje kanalizacione mreže u sjevernom dijelu općine, kao i rekonstrukciju prečistaca otpadnih voda u Gradačcu. Njegovom realizacijom će se u južnom dijelu općine izgraditi preko 100 km vodovodne mreže zajedno sa objektima . Prema projektnoj dokumentaciji  u sjevernom dijelu općine predviđena je izgradnja oko 40 km kanalizacione mreže i rekonstrucija postojeće vodovodne mreže u istoj dužini.

Podsjećamo na hronologiju događaja koji su obilježili ovaj Projekat od 2014. godine do danas.

Studija izvodljivosti projekta je završena 2014. godine nako čega je potpisan Ugovor o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (24.12.2014.). Parlament BIH ratificirao  je ovaj ugovor u maju 2015., a Ugovor o grantu SIDA EBRD Grant potpisan je u septembru 2015., te ratificiran u Parlamentu BIH u avgustu 2016. godine.

Vlada Federacije BiH utvrdila je prijedlog odluke, a Predstavnički dom (30.10.2017.) i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH (09.11.2017.) usvojili Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i EBRD-a za realizaciju projekta “Vodosnabdijevanja Gradačac”. U decembru 2017. godine potpisan je Ugovor o podršci projektu između Federacije BiH, Općine Gradačac i EBRD-a koji reguliše obaveze Federacije BiH i Općine. Ovim Ugovorom Federacija BiH i Općina Gradačac će pružati svu potrebnu pomoć i saradnju JP “Komunalac” i omogućiti im da izvršavaju sve svoje obaveze prema Ugovoru o zajmu i SIDA ugovoru o grantu.

Ugovor o javnim vodnim uslugama između Općine Gradačac i JP “Komunalac” potpisan je u martu 2018., a njime se definišu standardi kvalitete javnih vodnih usluga koje ovo preduzeće pruža korisnicima na području općine, čime se osigurava kontinuirano pružanje javnih vodnih usluga svim korisnicima u skladu sa primjenjivim državnim standardima kvalitete i relevantnim EU direktivama, kao i međusobna prava i obaveze u vezi sa upravljanjem mrežom i pružanjem javnih vodnih usluga sa ciljem postizanja efikasnosti i održavanja pozitivnih finansijskih rezultata JP “Komunalac”.

Supsidijarni ugovori za kredit i grant izmedu BIH i FBIH , kao i između FBIH i Općine Gradacac, te JP “Komunalac”, zaključeni su u aprilu 2018. godine, a 30.06.2018. EBRD je proglasio kredit pravosnažnim.

U junu 2017. godine Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, podnesen je zahtjev za dodjelu koncesije za eksploataciju vode na izvorištu Domažić. Krajem decembra 2017. vođeni su koncesioni pregovori te se u narednom periodu očekuje da Vlada TK usvoji ugovor o dodjeli koncesije.

Takođe se očekuje i potpisivanje ugovora sa Vladom TK vezano za podršku projektu u iznosu od 4 miliona KM koji bi se realizovao u periodu od 10 godina (400 hiljada KM godišnje) kroz podršku povratu kredita EBRD-u, a iz sredstava vodnih naknada.

U proteklom periodu intenzivno se radilo na pripremama i projektovanju kanalizacije i zamjene azbest-cementnih cijevi i cijevi nedovoljnog profila u sjevernom dijelu općine, te je i taj dio projekta završen. Ovom aktivnošću završeno je priprema projekta na polju izrade projektne dokumentacije koja je bila preduslov za obezbjeđenje svih neophodnih dozvola potrebnih za početak radova na implementaciji projekta vodosnabdijevanja općine Gradačac.

Kako informišu iz Općine Gradačac, u toku ovog mjeseca očekuje se potpisivanje ugovora sa izvođačem radova na proširenju kanalizacione mreže u naseljima Ledenice Gornje i Donje sufinansiran grant sredstvima Švedske agencije za razvojnu saradnju (SIDA), kao i početak radova na proširenju kanalizacione mreže sufinansiran sredstvima Česke razvojne agencije u naselju Škorići.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube