Najnovije vijesti

Sutra sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

30/01/2023 | objavio Radio Gradačac
Sutra sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac
GRADAČAC

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Gradačac, Mustafa H.Ađulović na osnovu zaključka Kolegija od 24.01.2023. godine zakazao je 21. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac za dan 31.01.2023. godine (utorak), koja će biti održana u sali za sjednice Sportske dvorane u Gradačcu sa početkom rada u 9:00 sati.

Kolegij Gradskog vijeća za sjednicu predlaže sljedeći


D N E V N I R E D:


1. Prijedlog odluke o komunalnom redu.
2. Prijedlog odluke o bezbijednosti saobraćaja na putevima grada Gradačac.
3. Prijedlog odluke o visini zakupnine za izdavanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta radi korištenja postojećih objekata privremenog karaktera za 2023. godinu.
4. Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje dijela javne površine na području grada Gradačac za 2023. godinu.
5. Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje taksi stajališta na području grada Gradačac za 2023.
godinu.
6. Prijedlog programa obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće u 2023. godini.
7. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u gradskim službama za upravu Grada 
Gradačac za period od 01.01. do 31.12.2022. godine.
8. Izvještaj o ostvarenim rezultatima deminiranja, prikupljanja i uništavanja neeksplodiranjih ubojitih sredstava na području grada Gradačac u 2022. godini.
9. Informacija o vrednovanju rada osnovnih i srednjih škola u školskoj 2021/22. godini.
10. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

Materijale za 21. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac možete pogledati i preuzeti na platformi e-citizen Gradačac OVDJE

Radio Gradačac / Gradsko vijeće Grada Gradačac

Comments are closed.

YouTube