Najnovije vijesti

U 2018. godini planirano deminiranje 414 dunuma zemljišta

21/03/2018 | objavio Radio Gradačac
U 2018. godini planirano deminiranje 414 dunuma zemljišta
Civilna zaštita

U Tuzlanskom kantonu je u toku 2017. godine deminirana površina od 629.733,70 m2, od toga na području općine Gradačac 168.618 m². Od početka izvođenja humanog deminiranja 1997. godine do 31.12.2017.  na području općine Gradačac očišćeno je nešto više od 7.025.000 m² minsko sumnjive površine.

Ostvareni rezultati na deminiranju u 2017. godini na području TK, a i cijele BiH su ispod prosjeka za zadnjih pet godine i opomena za cijelu zajednicu. Nužnost angažiranja svih relevantnih subjekata u BiH koji su na bilo koji način vezani za problematiku mina i minskoeksplozivnih sredstava je imperativ ili će proces deminiranja potrajati znatno duže od planski predviđenih rokova, zaključak je Kantonalne uprave Civilne zaštite (KUCZ) Tuzla u Informaciji o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini.

Na području Tuzlanskog kantona još uvijek se kao sumnjiva površina vodi oko 80 miliona m2 ili 3,1% od ukupne površine kantona. Zahvaljujući izuzetno intenzivnom deminiraju općina Gradačac više se ne nalazi u vrhu općina po veličini sumnjive površine u TK. Prema procjenama BH MAC-a ukupna rizična površina na području općine Gradačac iznosi 3.362.613 m2 ili 1,63% od ukupne površine.

Kako bi se smanjila minsko sumnjiva površina i nastavio započeti proces Vlada Tuzlanskog kantona je u januaru prihvatila Listu prioriteta deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu u kojoj su u potpunosti ispoštovani općinski planovi i prioriteti deminiranja, navode iz KUCZ Tuzla.

Kako je za Radio Gradačac potvrđeno iz Službe Civilne zaštite Gradačac u 2018. godini na usvojenoj Listi prioriteta za deminiranje od strane nadležnih institucija a na osnovu prijedloga Općinske službe CZ u saradnji sa drugim općinskim organima nalaze se projekti deminiranja ukupne minsko sumnjive površine 414.030,43 m2. Deminiranje je planirano na području naselja Vučkovci, Avramovina, Vida 2-Bučje, Novalići, Sibovac (Hasanićke), Ledenice Donje – oklopni voz, Proboj, Donja Bjeljevina i Kikići.

Planom je predviđeno da se deminiranje vrši metodom čišćenja (33.727,00 m2) i tehničko izviđanje (380.303,43 m2). Očekujemo da će od predloženih 11 projekata ove godine biti realizovana minimalno tri do četiri, ukoliko se ne pojave novi donatori, rekao je za Radio Gradačac šef Službe Civilne zaštite Gradačac, Isam Sendić. 

Sezona deminiranja 2018. godine na području općine Gradačac počela je 12. marta kada je deminerska jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine otvorila radilište u Ledenicama Donjim. Projekat deminiranja na lokalitetu Kikići je površine 75.099 metara kvadratnih. Nastavljena je i aktivnost na deminiranju terena od kasetne municije u Tokama korištene tokom rata od 1992. do 1995. godine na radilištu koje je otvoreno u avgustu 2017. i do sada je deminirana površina od 67.890 m2.

Iako su dosadašnji rezultati značajni proces deminiranja će teško biti završen u skladu sa ostvarivanjem planiranih ciljeva koji su predviđeni dokumentom „Strategija protuminskog djelovanja BiH za period 2009.–2019.”. Iż tih razloga u završnoj fazi je postupak usvajanja novog dokumenta kojim je predviđeno ostvarivanje ovih zadataka do kraja 2025. godine.

Nema sumnje da ovaj proces treba nastaviti, a iz Službe CZ Gradačac predlažu sagledavanje mogućnosti formiranja Fondacije za deminiranje Općine Gradačac, u okviru koje bi se prikupljala donatorska sredstva, te osiguranje adekvatnog prostora za odlaganje minsko-eksplozivnih sredstava, kao i poligona za njihovo uništavanje.

Radio Gradačac / Služba CZ Gradačac / KUCZ Tuzla

 

Comments are closed.

YouTube