Najnovije vijesti

U četvrtak Javna rasprava o nacrtu Urbanističkog projekta “Stara autobuska stanica”

24/09/2018 | objavio Radio Gradačac
U četvrtak Javna rasprava o nacrtu Urbanističkog projekta “Stara autobuska stanica”
GRADAČAC

Iz Općinske službe za urbanizam, investicije i komunalne poslove obavješatvaju građastvo da se organizuje Javna rasprava na temu: Nacrt Urbanističkog projekta “Stara autobuska stanica” koja će se održati dana 27.09.2018. godine (četvrtak) u 16:00 sati u sali za sjednice d.o.o “Gradačački sajam”.

Podsjećamo da su na julskoj sjednici Općinskog vijeća Gradačac prihvaćene izmjene Urbanističkog plana Gradačac 2020. godine, na šest lokacija u obuhvatu Regulacionog plana „Centar“, za koje su po pokrenutoj inicijativi tražena povećanja spratnosti objekata.

Zaključkom je utvrđen Nacrt Urbanističkog projekta “Stara autobuska stanica” koji je upućen na javni uvid građanima na period od 30 dana. Nakon javnog uvida poziva se građanstvo da uzme aktivno učešće na Javnoj raspravi.

 

Kompletan digitalni oblik Urbanističkog projekta “Stara autobuska stanica” se može pogledati na:

Nacrt Urbanističkog projekta “Stara autobuska”

Grafički dio nacrrta urbanističkog projekta

 

Radio Gradačac / Općina Gradačac

Comments are closed.

YouTube