Najnovije vijesti

Vrhunski rezultati vrednovanja škola sa područja općine Gradačac

27/12/2018 | objavio Radio Gradačac
Vrhunski rezultati vrednovanja škola sa područja općine Gradačac
Tuzlanski kanton

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona je u srijedu, 26. decembra, objavio preliminarne rezultate vrednovanja rada osnovnih i srednjih škola u školskoj 2017/18. godini. Također su pozvali škole da, ukoliko imaju  pitanja, nedoumica ili prigovora, povratnu informaciju dostave PZTK u roku od osam dana od dana objavljivanja preliminarnih rezultata.  

Na vrhu preliminarne rang liste osnovnih škola nije bilo promjene u odnosu na prošlu školsku godinu jer je i ovoga puta OŠ “Dr. Safvet-beg Bašagić” prvorangirana sa 5780 bodova, a najveći napredak u rangu i broju ostvarenih bodova ostvarila je OŠ “Ivan Goran Kovačić” koja je, nakon prošlogodišnjeg 5. mjesta, ove godine drugorangirana sa 4949 bodova. Ove dvije škole su rangirane i u posebnoj kategoriji najvećih škola sa preko 750 učenika.

Vrhunski rezultat ostvarila je MSŠ “Hasan Kikić” koja je u kategoriji mješovitih i drugih srednjih škola ubjedljivo prvoplasirana sa  6.262 boda, a u ukupnom plasmanu druga iza Behram-begove medrese sa zaostatkom od samo 63 boda. Gimnazija “Mustafa Novalić” je u kategoriji gimnazija zauzela 7. mjesto sa 2632 boda, a u ukupnom poretku svih srednjih škola 19. mjesto. 

Rangiranje osnovnih škola vršeno je i po broju učenika, te je u kategoriji od 251 do 400 učenika OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Zelinja donja prvorangirana sa 3621 bod (u ukupnom poretku 6. mjesto) što je takođe veliki napredak i vrhunski rezultat za ovu školu u svojoj kategriji i u ukupnom poretku. U istoj kategoriji je OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kamberi ostvarila 7. mjesto sa 2391 bod (ukupno 33. mjesto), te OŠ “Edhem Mulabdić” Mediđa Donja 18. mjesto ostvarivši 1588 bodova (ukupno 73. mjesto).

U kategoriji škola od 401 do 550 učenika bile su dvije gradačačke škole. OŠ “Hasan Kikić” Vida-Gradačac je četvrta sa 3435 bodova (ukupno 10. mjesto) i OŠ “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak” Srnice Donje na 17. mjestu sa 1940 bodova (ukupno 52. mjesto).

Obzirom da su na ovogodišnjem vrednovanju među prvih 10 osnovnih škola u ukupnom poretku čak 4 sa područja općine Gradačac, ovo predstavlja najveći uspjeh gradačačkog obrazovanja i dokaz truda i rada nastavnika, menadžemanta, učenika i roditelja na stalnom unaprijeđenju uslova za odvijanje nastavnih i vannastavnih aktivnosti, što je rezultiralo poboljšanjem rezultata u svim segmentima koji su se vrednovali.

RANG LISTE PO KATEGORIJAMA I U UKUPNOM PORETKU

 

 

Vrednovanje je sačinjeno na osnovu Instrumentarija za vrednovanje rada osnovnih i srednjih škola, a na ukupne ocjene uticao je niz faktora, kao što su uspjeh učenika, organizacija rada ustanove, vannastavne aktivnosti, nastavni kadar, biblioteka, stanje objekta i dvorišta, takmičenja i manifestacije.

Kompletne rang liste možete pogledati na sljedećim linkovima:

OSNOVNE ŠKOLE

SREDNJE ŠKOLE

Podsjećamo da su u pitanju preliminarni rezultati, pa su moguće i neke promjene do objavljivanja konačnih rezultata rangiranja.

Čestitamo svim školama, nastavnicima, menadžementu, učenicima i roditeljima na rezultatima koje su ostvarili zahvaljujući zajedničkom djelovanju, trudu i profesionalnom radu.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube