Najnovije vijesti

Zaštititi i dodatno istražiti kulturno-historijsko naslijeđe Gradačca i okoline

30/05/2016 | objavio Radio Gradačac
Zaštititi i dodatno istražiti kulturno-historijsko naslijeđe Gradačca i okoline
Kulturna baština

U cilju istraživanja i prezentiranja cjelokupnog duhovnog i materijalnog naslijeđa Gradačca i okoline, u subotu 28. maja 2016. godine je održan naučni skup “Kulturno-historijsko nasljeđe Gradačca”.

Organizatori su bili: Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Općina Gradačac, Medžlis islamske zajednice Gradačac i Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.

naucni skup 2Na skupu je u četiri sesije svoje radove iz historije Gradačca i okoline, od predosmanskog perioda do danas, prezentiralo 20-tak naučnih radnika. Govorilo se o značaju i djelu Husein-kapetana Gradaščevića kao i izgradnji vjerskih i obrazovnih objekata te administrativnom uređenju gradačačke čaršije.

Veoma su zanimljive bile naučne teze vezane za ulogu vitezova Hospitalaca u Sjevernoj Bosni. Posebna pažnja posvećena je zaštiti arhivske građe u privatnim arhivima kao i problematici zaštite i korištenja naslijeđa općine Gradačac.

naucni skup 4Zaključeno je da je Naučni skup opravdao očekivanja i da bi u narednom periodu trebalo pokrenuti štampanje naučnog časopisa koji će tretireti teme zaštite i promocije kulturno-historijskog naslijeđa Gradačca i okoline. Preporučeno je da se digitalizuje historijska građa Zavičajnog muzeja u Gradačcu i nastavi na njenom proučavanju.

Svi radovi i zaključci sa ovoga skupa bit će objedinjeni i naknadno štampani u posebnom zborniku.

naucni skup 11Na listi nacionalnih spomenika BiH se nalazi šest spomenika sa područja općine Gradačac, koji su pod zaštitom države. Graditeljska cjelina – Stari grad u Gradačcu; džamija Husein-kapetana Gradaščevića poznatija kao Husejnija; harem džamije Bukvare; harem Reuf-begove džamije, crkva svetog Ilije proroka i rodna kuća Gradaščevića predstavljaju kulturno-historijsko nasljeđe koje oslikava historiju i tradiciju života na ovim prostorima.

Ličnost koja je iza sebe ostavila veliki pečat u historiji BiH je Husein-kapetan Gradaščević poznatiji kao „Zmaj od Bosne“ za koga je vezano i najviše historijskih i naučnih činjenica o Gradačcu.

 

naucni skup 9 naucni skup 10 naucni skup 3 naucni skup 12 naucni skup 5 naucni skup 6 naucni skup 7

Comments are closed.

YouTube