Najnovije vijesti

11. juli 2023. godine proglašen Danom žalosti u Federaciji BiH

06/07/2023 | objavio Radio Gradačac
11. juli 2023. godine proglašen Danom žalosti u Federaciji BiH
FBiH/BiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 4. jula 2023. godine u Sarajevu donijela Odluku kojom se 11. juli 2023. godine, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji BiH.

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama Vlade Federacije BiH i institucija Federacije BiH.

Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji BiH. Medijske kuće na teritoriji Federacije BiH su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

U obrazloženju je istaknuto da je Odluka donesena radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, te sjećanja na genocid u Srebrenici.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH.

Radio Gradačac / Vlada FBiH

Comments are closed.

YouTube