Najnovije vijesti

135 novih lijekova na Esencijalnoj listi Tuzlanskog kantona

03/12/2019 | objavio Radio Gradačac
135 novih lijekova na Esencijalnoj listi Tuzlanskog kantona
Tuzlanski kanton

135 novih lijekova na Esencijalnoj listi

Vlada Tuzlanskog kantona je danas donijela Odluku kojom se utvrđuje Pozitivna lista lijekova Tuzlanskog kantona, a koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. U odnosu na prethodnu listu, na novu listu je uvršteno 135 novih lijekova, sa kojima je proširena lista za značajan broj dodatnih indikacija, kako bi se dodatno poboljšala zdravstvena zaštita stanovništva Tuzlanskog kantona, te terapijski pokrio što veći broj oboljenja pacijenata na Tuzlanskom kantonu.

Nova lista sadrži ukupno 1.165 lijekova, što je najveći broj lijekova koji su se do sada nalazili na listi. Na A listi se nalazi 1.127 lijekova i to su lijekovi čiju nabavku finansira Zavod zdravstvenog osiguranja, odnosno mogu se dobiti samo „na recept“, dok se na B listi nalazi 38 lijekova i to su lijekovi za koje građani moraju plaćati određeno učešće.

Vlada osigurala beskamatne kredite za privredne subjekte

Privrednicima na području Tuzlanskog kantona na raspolaganje biti stavljeno ukupno nešto više od 27 miliona KM beskamatnih kreditnih sredstava. Na današnoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ovim je, kao najpovoljnija banku za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog Kantona izabrana Bosna Bank International dd Sarajevo. Za subvencioniranje dijela kamatne stope u visini od 3%, Vlada Tuzlanskog kantona je u Kantonalnom budžetu za 2019. godinu planirala 1 milion KM. U proteklim danima Ministarstvo privrede je provelo proceduru javnog poziva za odabir najpovoljnije banke.

Na javni poziv se prijavilo ukupno 7 banaka, a izabrana banka je ponudila ukupan iznos sredstava za kreditnu liniju u iznosu od 27.150.000,00 KM, visinu kamatne stope od 2,86%, visinu troškova obrade kredita od 0.39 %, te rok otplate kredita 72 mjeseca uz grace period od 12 mjeseci.

Izvođači radova na zimskom održavanju puteva pripremljeni za predstojeću sezonu

Svi izvođači radova na zimskom održavanju puteva u Tuzlanskom kantonu su blagovremeno pripremljeni za predstojeću zimsku sezonu, kako sa aspekta mehaničke pripremljenosti tako i sa aspekta posipnog materijala i ljudstva, navodi se u danas prihvaćenoj Informaciji o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva. Pripremljenost i način organizovanja za zimsko održavanje puteva, koji su u nadležnosti gradova i općina (gradske ulice, lokalni i drugi nekategorisani putevi) različiti su, od općine do općine, ali se može konstatovati da su preduzete neophodne mjere da se najvažniji poslovi, u vezi sa zimskim održavanjem puteva, obave što efikasnije. Pripremljena su sva raspoloživa materijalno-tehnička sredstava (MTS) u mjesnim zajednicama, kao i kod drugih subjekata u gradovima i općinama, koji raspolažu odgovarajućom mehanizacijom za zimsko održavanje puteva, u skladu sa gradskim/općinskim planovima zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i općinskim odlukama o komunalnom redu. JU Direkcija regionalnih cesta TK ima potpisane okvirne ugovora sa firmama koje su ponudile najpovoljnije uslove za izvođenje radova na zimskom održavanju svih regionalnih puteva, na području TK. Odabrane su firme koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom, posipnim materijalom za puteve i drugim sredstvima za ove poslove, navodi se u Informaciji Kantonalne uprave civilne zaštite, koju je danas prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona. JP Ceste Federacije BiH na vrijeme je sklopilo ugovore za zimsko održavanje magistralnih puteva na području TK, sa 3 firme koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom i drugim sredstvima za navedene poslove. Imajući u vodi sve navedeno, ako poslovi budu obavljeni u skladu sa ugovorenim obavezama, uz maksimalno angažovanje odabranih firmi na zimskom održavanju puteva, u uslovima normalnog intenziteta snježnih padavina, u zimskom periodu neće biti većih problema u odvijanju saobraćaja na lokalnim, regionalnim i magistralnim putevima na području TK. U slučaju izuzetno obilnih snježnih padavina, kada redovne snage nisu u stanju održavati normalnu prohodnost lokalnih puteva, gradskih ulica, te regionalnih i magistralnih puteva i kada prijeti opasnost od ozbiljnog ugrožavanja normalnog odvijanja saobraćaja i ugrožavanja normalnog rada institucija od značaja za život i rad građana, na ugroženom području će se, u skladu sa zakonskom procedurom, proglasiti stanje prirodne nesreće uslijed snježnih padavina. U takvoj situaciji gradski/općinski štabovi civilne zaštite će izvršiti mobilizaciju svih raspoloživih ljudskih i materijalnih snaga koje će biti angažovane na uklanjanju snijega sa važnijih saobraćajnica i drugih lokacija od značaja za normalno odvijanje rada i života građana.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. U svrhu realizacije projekta „Savremenim kabinetom tehničke kulture do kvalitetnijeg obrazovanja“ Dioničko društvo Raiffeisen BANK Sarajevo je JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zelinja Donja Gradačac, doniralo 1.000,00 KM.

U okviru kadrovskih pitanja  Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Također, razriješeni su i   privremeno imenovani novi predsjednici školskih odbora JU Osnovna škola „Mehmed – beg  Kapetanović Ljubušak” Srnice Donje Gradačac i JU Mješovita srednja škola Kalesija.

Radio Gradačac / Vlada Tuzlanskog kantona

Comments are closed.

YouTube