Najnovije vijesti

185 godina početka borbe za autonomiju BiH pod vodstvom Husein-kapetana Gradaščevića

01/05/2016 | objavio Radio Gradačac
185 godina početka borbe za autonomiju BiH pod vodstvom Husein-kapetana Gradaščevića
KULTURA

BZK „Preporod“ Gradačac bila je organizator i domaćin tribine na temu „185 godina početka borbe za autonomiju BiH pod vodstvom Husein-kapetana Gradaščevića“.

O periodu borbe za autonomiju BIH i historijskim činjenicama, kao i o kasnijim interpretacijama uzroka i ciljeva te borbe govorio je prof. dr. Husnija Kamberović. On je analizirao dva aspekta razumijevanja pokreta Husein–kapetana Gradaščevića, kao antireformskog pokreta bosanskog plemstva za očuvanje političke moći i kao nacionalnog pokreta Bošnjaka čiji je ključni cilj bila autonomija BiH. Prof . Kamberović se posebno osvrnuo na današnje razumijevanju značaja borbe za autonomiju BiH.

preporod 1

Prof. dr. Salih Kulenović je govorio o poveznicama pokreta Husein–kapetana Gradaščevića i borbe za samostalnost i suverenitet BiH u odbrambeno-oslobodilačkom ratu od 1992. do 1995. godine. „Uprkos činjenici da je Husein-kapetan Gradaščević, usljed niza sudbonosnih okolnosti, zaustavljen u nakani stvaranja političkih pretpostavki za stvaranje autonomnog statusa BiH u okviru Turskog carstva, najveći uspjeh njegovog pokreta jeste u oživljavanju i promoviranju ideje o neophodnosti renesanse bosanske državnosti čime je udaren stabilan temelj kasnijem razvoju državotvorne svijesti kod Bošnjaka kao izvanredan pandan srpskoj i hrvatskoj nacional-politici prema BiH“, rekao je prof. Kulenović.

preporod 2

Tema izlaganja Emira Zlatara, generalnog sekretara Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, bila je položaj Bošnjaka u aktuelnom vremenu. U kontekstu značaja i budućeg položaja BiH u regiji i šire, Zlatar je izrazio nadu da će u 21. vijeku BiH imati aktivnu ulogu kao primjer države koju bogatstva različitosti čine snažnom i unikatnom.

Comments are closed.

YouTube