Najnovije vijesti

GRADAČAC

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona

04/08/2021 | od Radio Gradačac
Obavještava se građanstvo, privredni i društveni subjekti da Gradska služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Gradačac poziva na javnu raspravu Tema:  ODLUKA O NAZIVIMA I OZNAČAVANJU ULICA, TRGOVA I POSLOVNIH ZONA...
YouTube