Najnovije vijesti

Javni poziv za učešće poslodavaca u realizaciji Programa poticanja zapošljavanja 2020. godine

16/09/2020 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv za učešće poslodavaca u realizaciji Programa poticanja zapošljavanja 2020. godine
Tuzlanski kanton

Služba za zapošljavanje TK danas je objavila javni poziv za učešće poslodavaca u realizaciji Programa poticanja zapošljavanja za 2020. godinu.

Cilj programa jeste jačanje radnih sposobnosti i konkurentnosti na tržištu rada mladih osoba bez radnog iskustva, kao i sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti. Korisnici programa su poslodavci sa područja TK koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, dok su sa druge strane korisnici nezaposlene osobe prijavljene na evidenciju Službe prije objave ovog javnog poziva.

Mjere u okviru programa su:

– Zapošljavanje mladih do 30 godina,

– Zapošljavanje Roma,

– Zapošljavanje članova iz porodica u kojima nijedan član nije zaposlen i

– Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Sva zapošljavanja po svim mjerama iz ovog programa su na period od 12 mjeseci, a ugovori stručnog osposobljavanja zaključuju se na periode od 6 ili 12 mjeseci u zavisnosti od stručne spreme.

 – Služba svake godine uz podršku resornog ministarstva realizuje ovaj program u okviru kojeg je za ovu godinu planirano zapošljavanje 28 osoba plus osobe na stručnom osposobljavanju o čijem broju ne možemo tačno govoriti, jer ne znamo sa kojom stručnom spremom će biti angažovane. Inače, stručno osposobljavanje je namijenjeno za osobe sa srednjom i visokom stručnom spremom, te se i ugovori zaključuju u skladu s tim na periode od 6 mjeseci za srednju i 12 mjeseci za visoku stručnu spremu. U prošloj godini kroz ovaj program zaposleno je 25 osoba, a 5 ih je zaključilo ugovore o stručnom osposobljavanju, rekla je Edina Isaković, direktorica Službe za zapošljavanje.

Sredstva za sufinansiranje programa obezbijedilo je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK u iznosu od 195.600,00 KM. 

Prijavni obrazac i izjavu za apliciranje, kao i više informacija zainteresovani kandidati mogu preuzeti na web stranici Službe za zapošljavanje TK, kao i lično u prostorijama općinskih biroa za zapošljavanje.

Detalje o programu, uslove i način apliciranja možete preuzeti u dokumentima na linkovima ispod:

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZAC

IZJAVA

KRITERIJI ZA BODOVANJE

Javni poziv objavljen je 16.09.2020. godine na web stranici Službe za zapošljavanje TK i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Radio Gradačac / Služba za zapošljavanje TK

Comments are closed.

YouTube