Najnovije vijesti

44 hiljade KM za izradu Glavnog projekta kanalizacije na području MZ Mionica Centar, I, II i III

01/12/2020 | objavio Radio Gradačac
44 hiljade KM za izradu Glavnog projekta kanalizacije na području MZ Mionica Centar, I, II i III
Tuzlanski kanton

Održana 71. redovna sjednica Vlade TK

Prihvaćena Informacija o radu direktora Uprave policije

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu direktora Uprave policije MUP-a TK za period april – juni ove godine. Prema pokazateljima prikazanim ovom Informacijom može se konstatovati da je, u oblasti kriminaliteta, na području Tuzlanskog kantona evidentirano 5,23% manje krivičnih djela u odnosu na period april-juni 2019. godine. Ako se posmatraju složeniji i teži oblici krivičnih djela, može se uočiti smanjenje broja napada na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti, krivotvorenja službene isprave, neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, nasilja u porodici, nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija, teških tjelesnih ozljeda, i dr., dok je povećan broj teških krađa, zloupotreba položaja iii ovlaštenja, posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga, izazivanja opće opasnosti, nasilničkog ponašanja, i dr. Tokom posmatranog perioda ostvaren je procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu u iznosu od 44,31%, dok je procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela 66,87%. Kada se radi o javnom redu i miru na području Tuzlanskog kantona tokom drugog tromjesečja 2020. godine,policija Tuzlanskog kantona evidentirala 490 događaja narušavanja javnog reda i mira višenego u istom periodu prošle godine. Posmatrano po strukturi prekršaja značajno je istaknuti povećanje prekršaja odbijanja naređenja i omalovažavanja policijskih službenika za 419 prekršaja ili 790,57%, zatim ostalih prekršaja po Zakonu o javnom redu i miru za 50 ili 64,1%, te prosjačenja više za 7 prekršaja ili 175%. Tokom perioda april-juni 2019.godine evidentirano je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period prethodne 2019. godine, manje za 138 nezgoda ili za 20%. Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima manji je za dvije nezgode, a broj poginulih lica je veći za jedno lice u odnosu na isti period prošle godine. Broj nezgoda sa povrijeđenim licima manji je za 53 nezgode ili 19,8%, međutim u tim nezgodama evidentiran je veći broj osoba sa teškim tjelesnim povredama i to za 6 osoba ili 18,8%. Broj osoba sa lakim tjelesnim povredama manji je za 71ili za 19,3%, a za 83 nezgode ili za 20,1% je manji i broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom.

Ostale odluke

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na odobravanje ukupno 119.000,00 KM za realizaciju projekata od gradskog, odnosno općinskog značaja u oblasti vodoprivrede. Od navedenog iznosa 75.000,00 KM je odobreno za sufinansiranje troškova rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Srebreniku, a 44.000,00 KM za izradu Glavnog projekta prikupljanja, odvođenja i prečišćavanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda sa područja mjesnih zajednica Mionica Centar, Mionica I, II i III u Gradačcu.

Vlada je danas prihvatila tekst Mišljenja na novoodobrena kreditna sredstva Bosna Bank International d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, predložen od strane Ministarstva privrede, na zahtjev Bosna Bank International d.d. Sarajevo. Današnje mišljenje odnosi se na plasman 200.000,00 KM kreditnih sredstava za jednog privredna subjekta. Sa današnjim mišljenjem Vlada Tuzlanskog kantona je dala pozitivno mišljenje za ukupno 48 korisnika ove kreditne linije sa ukupnim iznosom od 22.847.279,39 KM. Imajući u vidu ukupan iznos planiranih i raspoloživih kreditnih sredstava, preostaje još nešto više od 4,3 miliona KM za plasman privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

U okviru realizacije Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2020. godinu, Vlada je danas JU OŠ „Podorašje“ Srebrenik odobrila 46.000,00 KM na ime unutrašnje rekonstrukcije područne škole Lisovići sa izgradnjom unutrašnjih mokrih čvorova, zamjene vanjske stolarije u područnoj školi Jasenica i rekonstrukcije krova u područnoj školi Jasenica. Također, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je odobreno 14.040,00 KM, a Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak 12.000,00 KM za nabavku računarske i druge kancelarijske opreme.

Vlada je odobrila i 30.000,00 KM Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, na ime sufinansiranja rada i aktivnosti na rekonstrukciji objekata i projekata istraživačkog i dokumentacionog karaktera.

U skladu sa Programom raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Mediji“, kojeg je Vlada donijela na prošloj sjednici, danas je Vlada donijela pojedinačne odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje medijskih projekata.

Zbog sve veće potrebe za testiranjem na COVID 19,Vlada je danas odobrila 12.730,00 KM Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla, u svrhu nabavke briseva i transportnih medija.

Također, Vlada je danas odobrila i 20.000,00 KM Kantonalnoj privrednoj komori Tuzlanskog kantona. Od ovog iznosa 15.000,00 KM je namijenjeno za sufinansiranje projekata promocije i prezentacije zajedničkih postavki privrede Tuzlanskog kantona na sajmovima uzemlji i inozemstvu tokom 2020. godine, a 5.000,00 KM za kontinuiranu edukaciju za privredne subjekte sa ciljem povećanja konkurentnosti privrede u Tuzlanskom kantonu.

Vlada je danas izmijenila Program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2020.godinu, te odobrila 8.000,00 KM Udruženju muzičkih umjetnika za sufinansiranje troškova organizacije manifestacije Multimedijalna konferencija „Nominacija sevdalinke za upis na reprezentativnu listu nematerijalnog naslijeđa čovječanstva“, 500,00 KM Udruženju mladih „Obnova“ za refundaciju troškova organizacije manifestacije „Sedmi tolerantni gulaš“, 2.500,00 KM društvu Tuzlanski sajam d.o.o. Tuzla, na ime troškova organizacije međunarodnog sajma energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije ENERGA, te 2.000,00 KM Udruženju građana pčelara „Maslačak“ Sapna, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije „Dani jabuke, pekmeza i meda“.

Također, Vlada je i odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. U svrhu izdavanja časopisa „Baština sjeveroistočne Bosne broj11“, javnoj ustanovi „Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona“ 1.000,00 KM je dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Vlada je danas formirala Komisiju za analizu stanja i predlaganje usklađivanja mjesečnog iznosa sredstava potrebnih za rad JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla.

Vlada je danas prihvatila Smjernice za izradu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu sa Programom djelatnosti i mjera za unapređenje i provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i Plan potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.

Vlada je danas dala i saglasnost na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, a koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i poslova propisanih Zakonom o šumama za period 01.10.2020. – 31.12.2020. godine, u iznosu do 454.641,13 KM

Vlada je donijela i Odluku o popisu sredstava i izvora sredstava kod svih budžetskih korisnika sa stanjem na 31.12.2020.godine.

Vlada je, na danas održanoj sjednici, u cilju vođenja pregovora radi zaključivanja Sporazuma o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće, naknade za ishranu u toku rada i naknade za korištenje godišnjeg odmora za zaposlene kod korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona u 2021.godini, imenovala Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora sa predstavnicima sindikalnih organizacija zaposlenih kod budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona.

Danas je Vlada donijela i odluku o prijenosu osnovnog sredstva, putničkog motornog vozila Audi A6, sa Ureda premijera Tuzlanskog kantona u trajno vlasništvo Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove TK.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas za direktora Zavoda za prostorno planiranje i urbanizam, upravne organizacije u sastavu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, na period od pet godina, imenovala Nasihu Jukić. Utvrđen je prijedlog kandidata za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla, do imenovanja u skladu sa zakonom a najduže do 90 dana, te su imenovani privremeni školski odbori u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Radio Gradačac / Odjeljenje za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona

Comments are closed.

YouTube