Najnovije vijesti

6. decembra Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Grada Gradačca za 2023. godinu

25/11/2022 | objavio Radio Gradačac
6. decembra Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Grada Gradačca za 2023. godinu
GRADAČAC

Pozivaju se svi KORISNICI  BUDŽETSKIH  SREDSTAVA GRADA GRADAČAC,  odnosno  predstavnici gradskih   službi  Grada Gradačac,   mjesnih  zajednica  sa područja   Grada Gradačac,  klubova  političkih partija koje participiraju  u gradskoj vlasti, javnih  preduzeća  i javnih  ustanova kojima  je Grad  Gradačac osnivač, gradski vijećnici  Gradskog vijeća  Grada  Gradačac, udruženja sa područja Grada Gradačac, građani  Grada Gradačac  i sva druga zainteresirana lica da uzmu ucešće u:

JAVNOJ RASPRAVI
o Nacrtu 
Budžeta  GradGradačac  z2023. godinu

koja će se održati dana 06.12.2022.  godine sa početkom  u 10:00  sati u Sali za sjednice Gradačačkog sajma, Ulica H.K.  Gradaščevica bb, Gradačac

Download

Tekst javnog poziva

Nacrt budžeta 2023

Obrazac inicijative za uvrštavanje u budžet

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube