Najnovije vijesti

90 hiljada KM za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u Škorićima

14/12/2017 | objavio Radio Gradačac
90 hiljada KM za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u Škorićima
FBiH/BiH

Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, na prijedlog direktora Fonda, donio je na 13. sjednici, održanoj 12.12.2017. godine, odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu.

Pravo na korištenje sredstava Fonda, na osnovu provedenog Javnog konkursa, ostvarilo je 112 aplikanata.

Među 24 aplikanta kojima su odobrena sredstva u kategoriji projekata zaštite okoliša kao podrške razvoju lokalnih zajednica, Općini Gradačac je dodijeljeno 90 hiljada KM za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda za naselje Škorići u okviru projekta „Izgradnja kanalizacione mreže u sjevernom dijelu Općine Gradačac“.

U skladu sa ovom Odlukom zadužen je direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH da zaključi ugovore sa odabranim korisnicima, u kojima će se utvrditi iznos odobrenih sredstava, dinamika njihove dodjele, uslovi i način praćenja namjenskog korištenja dodjeljenih sredstava, te ostala međusobna prava i obaveze korisnika sredstava i Fonda.

Odluka o dodjeli sredstava

Radio Gradačac / Fond za zaštitu okoliša FBiH / Foto: www.gradacac.org

Comments are closed.

YouTube