Najnovije vijesti

Ahmed Muradbegović, dramski pisac i režiser

15/03/2022 | objavio Radio Gradačac
Ahmed Muradbegović, dramski pisac i režiser
KULTURA

Ahmed Muradbegović rođen je u Gradačcu 3. marta 1898. godine.  Umro je u Dubrovniku na današnji dan 1972. godine gdje je i sahranjen.

Otac Hilmi-beg po ženskoj liniji potiče iz porodice Gradaščević, a po muškoj od tuzlanskog Ahmed kapetana Muradbegovića. Majka Alema potiče iz Mionice.

Nakon završene osnovne škole u Gradačcu, Ahmed Muradbegović pohađao je gimnaziju u Tuzli, a potom i sarajevsku Veliku gimnaziju. Školovanje ga dalje vodi u Bihać, pa ponovo u Sarajevo gdje je 1917. mobilisan u austrougarsku vojsku i u njoj služio do kraja rata.

Godine 1919. je upisao studij prava, da bi potom prešao i studij završio na Filizofskom fakultetu u Zagrebu. Uporedo je završio i Glumačku školu, nakon čega je bio član drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

Nakon ukidanja Glumačke škole radi kao profesor u školama u Zagrebu i Karlovcu. Godine 1941. imenovan je za intendanta Hrvatskog državnog kazališta u Sarajevu, a po završetku 2. Svjetskog rata zbog ovog angažmana godinu dana proveo je u zatvoru.

Potom je radio kao korespodent u Sreskom zadružnom savezu u Gradačcu odakle je premješten za korespodenta u tuzlanskom preduzeću za snadbijevanje. Tu je dobio zadatak da osnije dramsku sekciju koja će kasnije prerasti u samostalnu profesionalnu pozorišnu kuću. U tuzlanskom pozorištu je radio kao redatelj i umjetnički rukovodilac.

Iz Tuzle odlazi u Dubrovnik gdje radi kao umjetnički rukovodilac Narodnog kazališta, te se angažuje u pokretanju Dubrovačkih ljetnih igara. Potom radi kao direktor drame u Banjoj Luci.

U penziji je od 1960. nakon čega odlazi u Dubrovnik i u njemu ostaje do smrti 15. marta 1972. godine. U ovom gradu je i sahranjen na groblju Boninovo.

Portret Ahmeda Muradbegovića, autor Abdulah Braco Tipura

U najznačajnija djela Ahmeda Muradbegovića spadaju: drama “Majka”, zbirka pjesama „Haremska lirika“, „Haremske novele“, drame „Na Božijem putu“ i „Husein-beg Gradaščević“, te roman „Ponos“ koji je objavila biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac.

Ime Ahmeda Muradbegovića nosi Javna ustanova Centar za kulturu u Gradačcu.

Radio Gradačac / Naslovna fotografija: poštanska markica povodom 100 godina rođenja (1998.)

Comments are closed.

YouTube