Najnovije vijesti

Anketa o prisustvu korupcije u društvu

07/08/2020 | objavio Radio Gradačac
Anketa o prisustvu korupcije u društvu
Tuzlanski kanton

Poštovani građani Tuzlanskog kantona, ljubazno vas molimo da popunite anketni upitnik u prilogu, koji je izrađen u svrhu prikupljanja informacija o iskustvima, saznanjima i percepciji građana TK o prisustvu korupcije u društvu. Anketu provodi Tim za prevenciju korupcije Vlade TK, a prikupljene informacije će se koristiti za izradu kantonalne strategije borbe protiv korupcije. Anketa je anonimna i služi isključivo navedenoj svrsi.

Anketu možete popuniti na sljedećem linku: ANKETA

Radio Gradačac / Tim za prevenciju korupcije Vlade TK

Comments are closed.

YouTube