Najnovije vijesti

Anketa o putovanjima u 2018. godini

21/11/2018 | objavio Radio Gradačac
Anketa o putovanjima u 2018. godini
FBiH/BiH

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS)  u 2018. godini provode Anketu o privatnim i poslovnim putovanjima  (APPP). Podaci dobijeni o poslovnim i privatnim putovanjima  uporedivi su na međunarodnom nivou, jer je ista pripremljena u skladu sa preporukama i regulativama EU.

Anketu o poslovnim i privatnim putovanjima  (APPP) će se provesti na teritoriji općine Gradačac u periodu od 19. 11. do 02.12. 2018. godine. Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju ovlašteni anketari Federalnog zavoda za statistiku, na uzorkom izabranim domaćinstvima na području općine Gradačac.

Anketom o poslovnim i privatnim putovanjima prikupljaju se podaci o putovanjima domaćeg stanovništva i jednodnevnih izleta (putovanje bez noćenja) u BiH i u inostranstvu za period januar-oktobar 2018. godine.

Iz Federalnog zavoda za statistiku mole za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti. Prikupljeni podaci su povjerljivi i bit će objavljeni u agregiranom obliku. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je članovima od 36. do 42. Zakona o statistici FBiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka, saopćeno je iz Federalnog zavoda za statistiku.

Radio Gradačac

 

Comments are closed.

YouTube