Najnovije vijesti

Anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka

23/09/2019 | objavio Radio Gradačac
Anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka
FBiH/BiH

Gradska služba za opću upravu i inspekcijski nadzor obavještava građane Grada Gradačac da će se u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“, a u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 26/04 i 42/04) i Zakonom o statistici u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 63/03 i 9/09) provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Anketiranje će se provodi u periodu od 17.09.2019. godine u trajanju 22 dana.

Anketiranje će za potrebe statističkih institucija u Bosni i Hercegovini provoditi akreditovani anketari koje angažuje istraživačka agencija “Prism Research” iz Sarajeva za potrebe zvaničnih statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka, statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju punu povjerljivost podataka.

Molimo građane za punu saradnju tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu, poručuju iz Gradske služba za opću upravu i inspekcijski nadzor.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube