Najnovije vijesti

Asfaltirana “Paralela” u industrijskoj zoni i dva lokalna puta u Vučkovcima i Mionici III

07/09/2018 | objavio Radio Gradačac
Asfaltirana “Paralela” u industrijskoj zoni i dva lokalna puta u Vučkovcima i Mionici III
GRADAČAC

U okviru realizacije projekata koji se tiču poboljšanja saobraćajne infrastrukture na području općine Gradačac nedavno je završeno asfaltiranje “Paralele” u Industrijskoj zoni I. Radi se o saobraćajnici spoja magistralnih cesta M-14 (pored Stare Banje) i regionalnog puta R-462 (pored zgrade Euro profi). Vrijednost radova je 499.937 KM, a izvođač radova Balegem d.o.o. Gradačac. Već je urađena prva faza radova koja je iznosila oko 283.000 KM.

Do okončanja radova na ovoj saobraćajnici ostalo je još uređenje bankina i parking mjesta kao i drugih malih intervencija koje će koristiti privrednicima, radnicima i ostalim građanima.

Završetkom ove saobraćajnice u Industrijskoj zoni I, stvorit će se povoljniji uslovi za uspješnije poslovanje privrednih subjekata na ovoj trasi, kao i rastetrećenje postojećih putnih komunikacija. U ovoj industrijskoj zoni radi preko 2.500 radnika.

U okviru programa “Unapređenje putne infrastrukture na području općine Gradačac” završeno asfaltiranje lokalnog puta u Vučkovcima. Radi se o dionici puta Softići-Haremska odvojak za Đonliće dužine 290,50 m vrijednosti 51.782 KM.

U Mionici III asfaltiran prilazni put prema područnoj školi O.Š. “Dr. Safvet beg Bašagić” čime je poboljšana komunikacija i prilaz školi. Dužina dionice je 120,50 m, a vrijednost radova 14.371 KM.

Ovih dana očekuje se asfaltiranje lokalnog puta u Mionici II budući da su u toku završne pripreme za asfaltiranje.

Radio Gradačac / Općina Gradačac

Comments are closed.

YouTube