Najnovije vijesti

AUDIO: U Gradačcu osnovano novo boračko udruženje

01/06/2020 | objavio Radio Gradačac
AUDIO: U Gradačcu osnovano novo boračko udruženje
Boračka udruženja

U Gradačcu je krajem maja osnovano novo boračko udruženje pod nazivom “Udruženje boraca Gradačac”. Ovih dana se privode kraju administrativne aktivnosti kako bi udruženje profunkcionisalo u punom kapacitetu.

Prema informacijama koje su objavljene na facebooku, predsjednik novoosnovanog udruženja je Ahmet Iskrić, sekretar Senahid Hasić, a predsjednik OsnivaČke skupštine Redžo Mujanović. Osnivačku skupštinu je činilo 16 pripradnika boračke populacije sa područja Gradačca, a u narednom periodu će se raditi na omasovljenju članstva, formiranju ogranaka u mjesnim zajednicama, te delegiranju članova za održavanje Skupštine Udruženja kako bi se u punom kapacitetu pristupilo aktivnostima na ostvarivanju zacrtanih ciljeva statutom Udruženja.

Kako je navedeno, upisom u Registar udruženja u F BiH, “Udruženje boraca Gradačac” je zvanično počelo sa radom, a prioritetni zadaci su: objava kompletnog registra boraca, borački dodatak za sve borce shodno vremenu provedenom
u ratu, prestanak financiranja boračkih udruženja i formiranje jednog boračkog udruženja.O novoosnovanom “Udruženju boraca Gradačac” danas je za Radio Gradačac govorio predsjednik ovog udruženja Ahmet Iskrić.

Iskrić je predstavio Udruženje, njegove ciljeve i način djelovanja u narednom periodu i pozvao sve demobilisane borce i ratne pripadnike MUP-a da se učlane, uz naglasak da se rad Udruženja neće finansirati iz budžetskih sredstava bilo kojeg nivoa vlasti.

Kompletan razgovor možete poslušati u priloženom videu.


Radio Gradačac / Facebook Razim Omeragić

Comments are closed.

YouTube